Obvestilo uporabnikom: Elektro Maribor za nemoteno oskrbo z električno energijo

Spoštovani uporabniki!

Družba Elektro Maribor je ob izbruhu koronavirusa za zaščito uporabnikov in zaposlenih že prejšnji teden zaprla dostop do prostorov družbe do nadaljnjega. Naše uporabnike prosimo, da za komunikacijo z našimi službami uporabljajo telefon ali elektronsko pošto.

Družba je sprejela številne ukrepe, da bi v času razglašene epidemije čim bolj nemoteno izvajali gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji. Naši sodelavci ves čas zavzeto delajo za to, da bi tudi v teh kriznih razmerah prebivalstvo, javni sektor in gospodarstvo bili nemoteno oskrbljeni z električno energijo. 

V primeru vprašanj nas lahko pokličete na telefonsko številko 080 21 01 ali nam pišete na info@elektro-maribor.si.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

Uprava družbe

KONTAKTI

OE Slovenska Bistrica
Centrala: 02 22 00 500
Soglasja in priključki: 02 22 00 516
Odklopi in priklopi: 02 22 00 541

OE Gornja Radgona
Centrala: 02 22 00 800
Priključevanje uporabnikov (pogoji, soglasja): 02 22 00 829
Pogodbe o dostopu, meritve: 02 22 22 846

OE Murska Sobota
Centrala: 02 22 00 700

OE Ptuj
Centrala: 02 22 00 600
Soglasja: 02 22 00 622
Priključki: 02 22 00 627

OE Maribor z okolico
Centrala: 02 22 00 300
Soglasja in priključki: 02 22 00 309
Odklopi: 02 22 00 404
Priklopi: 02 22 00 411

SE Maribor
Centrala: 02 22 00 451
Merilni laboratorij: 02 22 00 490

SE Ljutomer
Centrala: 02 22 00 850