Obvestilo uporabnikom: Ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa

V družbi Elektro Maribor pozorno spremljamo razmere v povezavi s širjenjem koronavirusa in sledimo priporočilom pristojnih državnih organov. Osrednjo pozornost posvečamo preventivnim ukrepom, da bi zmanjšali možnosti prenosa okužb oziroma preprečevanje širjenja koronavirusa.

Naše uporabnike prosimo, da v primeru simptomov koronavirusa ne prihajajo v informacijske pisarne družbe in do zaposlenih. Elektronski način komuniciranja z družbo, ki je v veliki meri že stalna praksa, v sedanjih razmerah postaja še bolj zaželen. Uporabnike naših storitev prosimo, da ga uporabljajo v čim večji meri. Uporabijo pa lahko tudi telefon in navadno pošto.

Predlagamo, da obiske družbe, ki niso nujni, prestavite. Pred nujnim obiskom pa vsekakor najprej pokličite in se z zaposlenim pogovorite kaj želite urediti.

Kontakti