Oskrba z električno energijo v letu 2019

Maribor, 30.1.2020 – Elektro Maribor svojim uporabnikom priporoča prijavo na individualno obveščanje o izklopih in uporabo mobilne aplikacije. Družba je realizirala skoraj 32 mio evrov investicijskih vlaganj. V sistem naprednega merjenja je vključenih že več kot 86 % vseh merilnih mest.

Na 3.992 km2 velikem oskrbnem območju družbe, je 74 lokalnih skupnosti in 218.559 merilnih mest ter 23 % slovenskih uporabnikov električne energije.

25. januarja 2019 ob 9:00 je bila dosežena najvišja konična obremenitev, 425 MW. Minimalna obremenitev je bila dosežena 2. maja 2019 ob 3:00.

V letu 2019 so uporabnikom distribuirali 2,28 TWh električne energije. V letu 2019 je bilo iz prenosnega omrežja prevzeto 87 %, od proizvodnih virov pa 13 % potrebne energije.

Konec leta 2019 je bilo v sistem naprednega merjenja vključeno že skoraj 190 tisoč uporabnikov, oziroma že več kot 86 % vseh merilnih mest. Ob koncu leta 2020 načrtujejo več kot 90 % vključenost.

Na podlagi sklepa Ministrstva za infrastrukturo prejme družba nepovratna sredstva za izvedbo operacije Projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci v višini 3,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Od leta 2017 do 2022 bo nameščenih 88.295 pametnih števcev, skupna vrednost je 19, 4 milijona evrov.

Družba je imela leta 2019 skupaj 16.691 km omrežja. 51,8 % srednje- in nizkonapetostnega omrežja je v kablirani izvedbi, 19 % v nadzemni izolirani izvedbi in 28,5 % v nadzemni neizolirani izvedbi.

V letu 2019 je bilo na oskrbnem območju Elektra Maribor evidentiranih 27 dni z izrednimi vremenskimi razmerami.

V letu 2019 je družba dosegla doslej najboljši/najnižji rezultat v deležu izgub, 4.60 %. Družba sistematično zmanjšuje izgube z vlaganji v jakost in naprednost omrežja.

V letu 2019 je družba realizirala skoraj 32 mio evrov investicijskih vlaganj.

Tudi v letu 2020 bodo v ospredju investicije v bolj robustno, močno in napredno elektrodistribucijsko omrežje. Načrtujejo zgraditi oziroma obnoviti več kot 270 km srednje- in nizkonapetostnih vodov ter 86 transformatorskih postaj.

 

Pobude uporabnikom

Individualno obveščanje

Uporabnikom je na voljo individualno obveščanje o načrtovanih in nenačrtovanih prekinitvah napajanja po SMS-u in / ali e-pošti. Storitev je brezplačna.

Uporaba mobilne aplikacije

Uporabnikom omrežja Elektro Maribor je na voljo mobilna aplikacija. Mobilna aplikacija eStoritve Elektro Maribor je dostopna v Google Play (za Android) in v App Store (za iOS).

Brezplačno pretarifiranje

Vsakemu uporabniku s števcem, vključenim v sistem naprednega merjenja in se mu odjem obračunava enotarifno vsaj leto dni, omogočajo brezplačen prehod na dvotarifni obračun. Dvotarifno merjenje se uporabniku v glavnem splača že, če je odjem v manjši tarifi približno 30 odstotkov, odvisno od cene električne energije, ki jo ponuja dobavitelj.