Podaljšanje razpisa za praktično usposabljanje

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor podaljšuje razpis za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko/študijsko leto 2017/2018 za dijake in študente:

 Srednje elektro-računalniške šole Maribor

 Kriteriji pri izbiri kandidatov:

- učni uspeh kandidata,
- elektro stroka.

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:

- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017) - prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

 

Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota

Kriteriji pri izbiri kandidatov:

- učni uspeh kandidata,
- elektro stroka.

 K vlogi na razpis je potrebno priložiti:

- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017) - prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

 

Šolskega centra Ptuj, Elektro in računalniške šole 

Kriteriji pri izbiri kandidatov:

- učni uspeh kandidata,
- elektro stroka.

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:

- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017) - prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi. 

 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor

Kriteriji pri izbiri kandidatov:

- povprečna ocena,
- elektro stroka.

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:

- potrdilo o vpisu,
- potrdilo o opravljenih izpitih (študijsko leto 2016/2017) - prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšo povprečno oceno,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

 

Vloge na razpis pošljite na naslov:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje do 4. 8. 2017.

 Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.