Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje elektro šole MS

Murska Sobota, 9. 7. 2019 – Elektro Maribor je danes že tradicionalno podelil nagrade za odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) Murska Sobota.

Danes je v prostorih družbe Elektro Maribor, Območna enota Murska Sobota, potekala slavnostna podelitev najboljšim dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota v šolskem letu 2018/2019. Dijake je izbrala šola na podlagi njihovih dosežkov.

Priznanja sta dijakom podelila g. Uroš Kolarič, direktor Območne enote Murska Sobota, Elektro Maribor, in g. Ludvik Sukič, ravnatelj na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Čestitala sta nagrajencem in jim zaželela obilo uspeha, energije in motivacije v nadaljnjem izobraževanju.

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bronasti znak in nagrado v višini 100 €.

Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so postali Emil Feher, Žan Cof in Vid Zadravec.

Uroš Kolarič, direktor Območne enote Murska Sobota, Elektro Maribor, je o odličnosti povedal: »Elektro Maribor si prizadeva za širjenje energetske odličnosti tako v svojem poslovanju kot tudi širše v svojem delovanju in okolju. Danes je še poseben poudarek namenjen odličnosti v izobraževanju. V Elektru Maribor zato tudi letos nagrajujemo odlične dijake srednjih šol na našem oskrbnem območju, ki v svojem programu izobražujejo mlade za znanja, ki jih kot podjetje za distribucijo električne energije še posebej spremljamo in potrebujemo. Čestitke nagrajencem, ki kakovost prepoznavajo kot vrednoto, in šoli, ki si jo je postavila kot cilj. Projekt oziroma partnerstvo med družbo Elektro Maribor in šolami je dober primer družbene odgovornosti, soodgovornosti za naš tehnološki razvoj in življenje v prihodnosti.«

Ludvik Sukič, ravnatelj Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota je na temo povezovanja šole in gospodarstva povedal: »Naše sodelovanje s podjetjem Elektro Maribor je svetel primer sodelovanja in povezovanja šole z gospodarstvom. Na eni strani družbeno odgovorno podjetje, ki svoj uspeh deli z lokalno skupnostjo in se zaveda pomena kvalificirane delovne sile v lokalnem bazenu, in na drugi strani naša strokovna tehniška šola, iz katere prihajajo številni odlični dijaki.

Ob tej priložnosti se v imenu SPTŠ-ja podjetju Elektro Maribor zahvaljujem za podeljene nagrade našim odličnim dijakom na področju elektrotehnike. Verjamem, da se bo to tvorno sodelovanje preko številnih projektov skozi celotno šolsko leto nadaljevalo tudi v prihodnje in mlade motiviralo za izbiro poklicev v elektrotehniki.«

###

NAGRAJENCI:

Zlati znak: Emil Feher

Dijak je opravil zaključni letnik z odličnim uspehom. Je zelo marljiv in vesten dijak. Rad pomaga sošolcem in prijateljem. Aktivno je sodeloval v šolskih in obšolskih dejavnostih. Na tekmovanju iz znanja nemškega jezika je bil v drugem in tretjem letniku na državnem tekmovanju, kjer je obakrat dosegel srebrno priznanje. Uspešno je opravil tudi nemško jezikovno diplomo - DSD. Sodeloval je v mednarodnem ERAZMUS+K2 projektu, kjer je izdelal in sprogramiral 3D kocko skupaj z dijakom iz Madžarske.

Srebrni znak: Žan Cof

Dijak je bil odličen v vseh letnikih izobraževanja. Na državnem tekmovanju elektro šol v Novem mestu za elektrikarje je pokazal zavidljivo raven znanja v vezavi električne razdelilne omare. Skozi vsa leta šolanja je izstopal s svojim pozitivnim odnosom do dela, predsedovanjem razredni skupnosti, prizadevnostjo pri promociji šole in poklica elektrikar nasploh. Zelo aktiven je tudi v domačem okolju, kjer med drugim tekmuje v državnih nogometnih selekcijah.

Bronasti znak: Vid Zadravec

Dijak je opravil zaključni letnik z odličnim uspehom. Je zelo vesten in marljiv dijak, vedno pripravljen pomagati. Sodeloval je v šolskih in obšolskih dejavnostih. Bil je član ekipe, ki je zastopala šolo na tekmovanju Mladi genialci v Krškem. Prav tako je sodeloval pri raznih šolskih dejavnostih, kot so informativni dnevi, promocija šole na tržnicah poklicev, tehničnih dnevih in predstavitvi maturitetnih izdelkov. Tudi v domačem kraju je aktiven, predvsem v kulturnem društvu.

Foto: Boštjan Rous