Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje Elektro in računalniške šole Ptuj

Ptuj, 5. 7. 2019 – Elektro Maribor je danes že tradicionalno podelil nagrado za odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom Srednje elektro in računalniške šole Ptuj.

V Dominikanskem samostanu na Ptuju je v sklopu podelitve spričeval dijakom potekala tudi podelitev nagrade najboljšim dijakom Srednje elektro in računalniške šole Ptuj v šolskem letu 2018/2019. Dijake je izbrala šola na podlagi njegovih dosežkov.

Priznanje sta podelila ga. Tatjana Vogrinec Burgar, direktorica področja skupnih strokovnih služb iz družbe Elektro Maribor, in g. Rajko Fajt, ravnatelj Srednje elektro in računalniške šole Ptuj.

Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so: Žan Hertiš, Domen Drevenšek, Tilen Čavničar in Nejc Čavničar.

Ga. Tatjana Vogrinec Burgar, direktorica področja skupnih strokovnih služb iz družbe Elektro Maribor, je o odličnosti povedala: »Kakovost in odličnost v poslovanju in delovanju sta temeljni razvojni smernici današnje družbe, skupaj z inovativnostjo pa sta predpostavka za konkurenčnost. Odličnost ni pomembna le za gospodarstvo, ampak vsaj tako tudi za vse sisteme v širši skupnosti, še posebej pa za področje izobraževanja. Zaradi občutljivosti in pomena dejavnosti, je družba Elektro Maribor zavezana k visokim standardom poslovne odličnosti in k sistemom vodenja kakovosti. Zaradi zavedanja o svoji družbeni odgovornosti pa že vrsto let spodbujamo odličnost v učnih dosežkih dijakov iz srednjih elektro šol na našem oskrbnem območju in študentov. Veseli nas, da lahko tudi na tak način sodelujemo s šolami, ki izobražujejo kadre, pomembne za našo temeljno dejavnost, distribucijo električne energije za prebivalstvo in gospodarstvo. Iskreno čestitamo letošnjim najboljšim dijakom Srednje Elektro in računalniške šole Ptuj, z željo, da jih bodo prizadevanja za odličnost in kakovost spremljala tudi pri prihodnjih izzivih.«

Rajko Fajt, ravnatelj Srednje elektro in računalniške šole Ptuj, je na temo sodelovanja poudaril: »Na Elektro in računalniški šoli Šolskega centra Ptuj se zavedamo vloge, ki nam je zaupana na področju strokovnega izobraževanja. Strategijo gradimo na socialnem partnerstvu, ki temelji na sodelovanju med šolo in gospodarstvom. Želimo slediti toku razvoja in potrebam gospodarstva. Le dobro poznavanje razmer, vnašanje novosti v kurikule omogoča ustrezno usposobljenost dijakov s čimer lahko takoj po končanem šolanju nastopijo z delom. Sodelovanje z gospodarstvom pomeni za dijake pridobivanje novih znanj, za profesorje, kateri svoje izkušnje in znanja prenašajo generacijam, pa dodana vrednost.

Povezovanje je tudi edini ukrep v smislu reševanja strukturnih neskladij na trgu delovne sile. Z velikim veseljem ugotavljamo, da gospodarski subjekti v lokalnem in regionalnem okolju sledijo predlogu povezovanja. Med njimi je prav gotovo družba Elektro Maribor, ki ni le partner v procesu izobraževanja. Kot družba, ki sledi odličnosti, pomaga dijakom pri doseganju dosežkov na strokovnem področju in jih spodbuja, da iščejo svoje priložnosti v strokovnem izobraževanju.«

  

###

 O uspehih dijakov

 Dijaki z doseženim odličnim učnim uspehom so v svojem odnosu do dela izkazovali veliko vztrajnosti, ustvarjalnosti in sodelovanja v šoli in izven nje.

Z dosežki na državnih tekmovanjih:1. mesto na državnem tekmovanju RoboBum – kategorija RoboCupJunior v 2017/18 in 2018/2019, 3. mesto na Evropskem prvenstvu RoboCup Junior maja 2018 v Italiji. Kategorija - robotski nogomet,2. mesto na tekmovanju RoboCup Junior novembra 2018 v Zagrebu. Kategorija - robotski nogomet,  in na tekmovanju RoboCup Junior aprila 2019 v Avstriji. Kategorija - robotski nogomet, 5. mesto na tekmovanju RoboCup Junior junija 2019 v Hannovru. Kategorija - robotski nogomet., 1. mesto na tekmovanju RoboBum – RoboCupJunior nogomet v šol. letu 2017/18 in v šol.letu 2018/2019.

Ekipno so orali ledino na mednarodnih tekmovanjih s področja robotskega nogometa. Veselje do robotike so prenašali tudi na osnovnošolce. Odlikuje jih tudi vzorno vedenje in nesebična pomoč do sošolcev.

Žan Hertiš k ekipnim uspehom dodaja še:2. mesto na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol v 3. letniku 20. 3. 2018 v Krškem, 3. mesto na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol v 4. letniku 19. 3 2019 v Novem mestu.