Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor

Maribor, 20. september 2017 – Elektro Maribor je danes podelil nagrade za odličnost in odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom še tretje elektro šole na preskrbnem območju družbe. Tokrat najboljšim trem dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Ob koncu preteklega šolskega leta je Elektro Maribor podelil priznanja in nagrade dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota ter Elektro in računalniške šole iz Šolskega centra Ptuj. Z nagrajevanjem najboljših dijakov Elektro Maribor spodbuja odličnost v izobraževalnem procesu.

Danes je v prostorih družbe Elektro Maribor potekala slavnostna podelitev najboljšim dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor v šolskem letu 2016/2017. Dijake je izbrala šola na podlagi njihovih dosežkov.

Priznanja sta dijakom podelila g. mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, in ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Ob čestitkam nagrajencem sta pohvalila dosežke dijakov in jim zaželela uspeha, energije in motivacije za nadaljnje korake na poti odličnosti.

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugi srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bo prejel bronasti znak in nagrado v višini 100 €.

Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so postali Marko Kužner, Jani Kaukler in Luka Kobale.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je ob tem o vzpodbujanju odličnosti pri mladih povedal: »Širjenje energetske odličnosti je usmeritev, ki si jo Elektro Maribor prizadeva udejanjiti na vseh področjih svojega delovanja. Zavedamo se pomena kakovostnega izobraževanja in spodbujanja odličnih dosežkov že med srednješolci. Najboljše dijake vseh srednjih elektro šol na našem oskrbnem območju zato tudi nagrajujemo. Danes nagrajujemo odlične dosežke najboljših dijakov Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Čestitke nagrajencem in pohvale za impresivne uspehe. Odličnost v šolskem in obšolskem delu naj bo njihov cilj tudi nadalje.«

Ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole Maribor, je povedala: »V Srednji elektro računalniški šoli Maribor je veliko dobrih in odličnih dijakov. Naša letošnja elita pa so trije:
• Marko Kužner ali dijak, ki je najboljši programer SERŠ-a. Razen tega je odličnjak, raziskovalec, športnik, zanima ga podjetništvo, robotika in še marsikaj. Na državnem, evropskem in svetovnem nivoju dosega vrhunske rezultate.
• Jani Kaukler, odličnjak in raziskovalec na področju elektronike, programer z vrhunskimi uspehi na področju matematike.
• Luka Kobale, odličnjak. V timu s sošolcem sta pripravila več raziskovalnih nalog. Razen tega je dosegel vrhunske rezultate na tekmovanjih iz matematike, angleščine in slovenščine.
Vsi trije so prakso opravljali v tujini in si tako pridobili še dodatne izkušnje in dodano vrednost v mozaiku njihovih uspehov.«

__________________________________________________________________________________

NAGRAJENCI:

Zlati znak: Marko Kužner

Dijak 4. letnika SERŠ smeri tehnik računalništva, je bil odličnjak v vseh letnikih izobraževanja.
Že v 1. letniku je dosegal uspehe na raziskovalnem področju, ki pa so se v višjih letnikih samo še množili. V 2. letniku so se pridružili uspehi na področju športa, atletike in logike, v 3. letniku pa še uspeh iz robotike in programiranja ter raziskovalne dejavnosti s področja športa. V 4. letniku je dosegal sama 1. mesta na državnih tekmovanjih iz podjetništva, in sicer: Mladi podjetnik GEA College, SPIRIT Slovenija, Startup Maribor. S svojo ekipo je predstavljal inovativno aplikacijo ProTactic, namenjeno trenerjem ekipnih športov.
Na Slovaškem je dosegel 2. mesto iz robotike. Prejel je zlato priznanje in 3. mesto iz programiranja na državni ravni.
Vsa leta izobraževanja je dosegal vrhunske uspehe na tekmovanjih iz matematike in radio orientacije. V tem letu se bo udeležil svetovnega prvenstva iz robotike na Japonskem.
Prakso je v okviru ERASMUS+ v 3. letniku opravljal na Portugalskem.
Prav tako je aktiven v obšolskih dejavnostih, kjer je z nogometno ekipo postal mladinski prvak MNZ Ptuj.

Srebrni znak: Jani Kaukler

Dijak 4. letnika SERŠ smeri tehnik računalništva, je bil odličnjak v vseh letnikih izobraževanja.
Že v 1. letniku se je s sošolcem dokazal z raziskovalno nalogo s področja elektronike z naslovom Krmiljenje ulične razsvetljave ter inovacijskim predlogom, s katerim je pokazal, kako lahko nadgradimo hišo po modulih.
Nato so se v višjih letnikih uspehi kar množili, in sicer tudi na državnem nivoju. S sošolci je raziskoval pametne inštalacije in delovanje »Quadcopterja«, ter z inovacijskim predlogom poiskal rešitev za nadgradnjo starih hiš in hiš uvrščenih v kulturno dediščino.
V četrtem letniku je s sošolcem raziskoval delovanje kadrovskega sistema s spletnim vmesnikom in se poskusil pri izdelavi spletnega portala za te namene.
S srebrnim priznanjem se je izkazal tudi na področju programiranja.
Vsa leta izobraževanja je dosegal vrhunske uspehe na tekmovanjih iz matematike, saj se lahko pohvali s tremi zlatimi priznanji in enim 1. mestom v državi.
Svojo delovno prakso je v Sloveniji opravljal v podjetjih Alcad in Impol, v okviru ERASMUS+ pa v Italiji, na Portugalskem in v Nemčiji.
Prav tako je sodeloval pri promociji šole na predstavitvah, informativnih dnevih in obiskih osnovnih šol.

Bronasti znak: Luka Kobale

Dijak 4. letnika smeri tehnik računalništva, je bil odličnjak v vseh letnikih izobraževanja.
Že v 1. letniku se je s sošolcem dokazal z raziskovalno nalogo s področja elektronike z naslovom Krmiljenje ulične razsvetljave ter inovacijskim predlogom, s katerim je pokazal, kako lahko nadgradimo hišo po modulih.
Nato so se v višjih letnikih uspehi kar množili, in sicer tudi na državnem nivoju. S sošolci je raziskoval pametne inštalacije in delovanje »Quadcopterja«, ter z inovacijskim predlogom poiskal rešitev za nadgradnjo starih hiš in hiš uvrščenih v kulturno dediščino.
V četrtem letniku je s sošolcem raziskoval delovanje kadrovskega sistema s spletnim vmesnikom in se poskusil pri izdelavi spletnega portala za te namene.
Delovno prakso je v okviru ERASMUS+ opravljal v Italiji, na Portugalskem in v Nemčiji.
Vsa leta izobraževanja je dosegal vrhunske uspehe na tekmovanjih iz matematike, saj se lahko pohvali z enim zlatim in dvema srebrnima priznanjema. Sodeloval je tudi na tekmovanjih iz angleščine in slovenščine, kjer je bil prav tako uspešen.
Sodeloval je pri promociji šole na predstavitvah, informativnih dnevih in obiskih osnovnih šol.