Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota

Maribor, 6. julij 2017 – Elektro Maribor je danes že tradicionalno podelil nagrade za odličnost in odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) Murska Sobota.

Danes je v prostorih družbe Elektro Maribor potekala slavnostna podelitev najboljšim dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota v šolskem letu 2016/2017. Dijake je izbrala šola na podlagi njihovih dosežkov.

Priznanja sta dijakom podelila mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, in Franc Lipuš, učitelj strokovnih predmetov na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. V pogovoru ob dogodku sta čestitala nagrajencem in izpostavila njihove dosežke, hkrati pa vsem ostalim namenila vzpodbudne besede na poti doseganja odličnih učnih rezultatov v prihodnje.

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugi najboljši srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bo prejel bronasti znak in nagrado v višini 100 €.

Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so postali Urh Kolarič, Andrej Baligač in Nino Kleindienst.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je ob tem o vzpodbujanju odličnosti pri mladih povedal: »Širjenje energetske odličnosti je usmeritev delovanja, ki si ga Elektro Maribor prizadeva udejanjiti v svojem delovanju. Zavedamo se pomena dobrih šolskih dosežkov že med srednješolci, zato najboljše med njimi, iz srednjih elektro šol na našem oskrbnem območju, tudi nagrajujemo. Danes nagrajujemo odlične dosežke najboljših dijakov Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Iskreno čestitke nagrajencem za njihove uspehe, z željo, da jim bo odličnost v šolskem in obšolskem delu cilj tudi pri nadaljnjih izzivih.«

Franc Lipuš, učitelj na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, je o interesu za tehniško izobraževanje povedal: »V zadnjih letih se povečuje zanimanje za šolanje v tehničnih profilih srednješolskega izobraževanja. K temu je gotovo prispevala ustrezna pozitivna klima s strani države in interes gospodarskih družb po teh profilih. Vse več je sodelovanja med podjetji in srednjimi tehniškimi šolami, kar je obojestranska korist. Podjetje Elektro Maribor je eno izmed tistih, ki je med prvimi zaznalo pomembnost tega sodelovanja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem podjetju za nagrade podeljene našim najboljšim dijakom elektrotehnikom.«

###

NAGRAJENCI:

Zlati znak: Urh Kolarič

Je odličen dijak programa elektrotehnike, ki je zelo lepe rezultate dosegel na naslednjih področjih:

-zlato priznanje iz geografije,
-zlato priznanje iz matematike in
-srebrno priznanje iz fizike.

Vsa omenjena priznanja so bila pridobljena na državnem nivoju.

Ima zelo pozitiven, spoštljiv in zgleden odnos do sošolcev, učiteljev in zaposlenih na šoli.

 

Srebrni znak: Andrej Baligač

Je odličen dijak programa elektrotehnike. Letos opravil izpit iz DSD, to je nemška jezikovna diploma 1. stopnje. Ima zelo pozitiven, spoštljiv in zgleden odnos do sošolcev, učiteljev in zaposlenih na šoli. Sodeluje pri različnih strokovnih dejavnostih na šoli, kot so predstavitve na osnovnih šolah, informativni dnevi.

 

Bronasti znak: Nino Kleindienst

Je odličen dijak programa elektrotehnike. Ima zelo pozitiven, spoštljiv in zgleden odnos do sošolcev, učiteljev in zaposlenih na šoli.