Poslanica predsednika skupščine GIZ distribucije električne energije mag. Borisa Soviča ob dnevu elektromonterjev

Delo elektromonterjev ni lahko. Med opravljanjem svojega dela so pogosto izpostavljeni številnim tveganjem. V času spreminjajočih se klimatskih sprememb, ko se obseg in pogostnost izrednih vremenskih razmer izrazito povečuje, so še posebej izpostavljeni delu pod napetostjo, na višini, zahtevnim vremenskim razmeram ter številnim možnim poškodbam.

Tri tisoč zaposlenih v slovenski elektrodistribuciji vsak dan, teden, mesec in leto, obratuje, vzdržuje in razvija elektrodistribucijski sistem, elektroenergetske vode in naprave. V primeru izrednih razmer si tudi v najtežjih vremenskih in terenskih pogojih, podnevi in ponoči, ob delavnikih in praznikih, prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo

Elektromonterji na terenu skupaj s sodelavci v podpornih procesih tvorijo udarne strokovne sile, ki zagotavljajo delovanja elektrodistribucijskega sistema praktično v vsakršnih razmerah. Ponosni smo na delo naših sodelavcev v elektrodistribuciji, hvaležni za njihova neutrudna prizadevanja in za njihovo zavezanost, da našim uporabnikom, prebivalstvu in gospodarstvu, tudi v najbolj zahtevnih razmerah in kljub številnim izzivom, s katerimi se soočajo, zagotovijo varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo.

Za to, da so naši uporabniki oskrbljeni z električno energijo, je potrebno ogromno, pogosto neopaznega, tudi neupravičeno prezrtega dela v celotni verigi od proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije. Hvaležni smo za vsa prizadevanja in nenehno zavezanost zaposlenih v slovenski elektrodistribuciji našim uporabnikom.

Tudi ob dnevu elektromonterjev, ki ga zaposleni obeležujejo na svojih delovnih mestih, zato izražamo spoštovanje sodelavkam in sodelavcem, ki neutrudno delajo za razvoj elektrodistribucijskega omrežja, ter sistematično gradijo robustna, močna in napredna omrežja, ki predstavlja infrastrukturo trajnostnega razvoja družbe.