Posvet Elektroenergetika v programih političnih strank

Spoštovani!

Vlaganja v bolj robustna, močna in napredna elektrodistribucijska omrežja so pomembna za kakovostno oskrbo naših uporabnikov, prebivalstva in gospodarstva, z električno energijo tudi v prihodnje, tudi zato, da bi našim uporabnikom omogočili trajnostne storitve in prehod na nizkoogljično družbo.

Naraščajoče potrebe uporabnikov, povezane z gospodarsko rastjo in skrbjo za večjo kakovost življenja, ki se odražajo tudi v potrebah po priključevanju novih naprav kot so toplotne črpalke, klimatizacijske naprave in male elektrarne, prihajajoča električna vozila, napovedujejo rast konične moči in distribuirane energije. Vključitev načrtovanih 200 tisoč električnih vozil, 100 tisoč toplotnih črpalk in tisoče malih elektrarn bo zahtevala precejšnje ojačitve elektroenergetskega omrežja in intenzivno vgradnjo elementov pametnih omrežij ter napredne tarifne sisteme.

Vedno pogostejše vremenske ujme zahtevajo povečevanje robustnosti, kabliranje oziroma izoliranje, srednje- in nizko- napetostnih nadzemnih vodov elektrodistribucijskega omrežja. V Sloveniji je od 65.000 km distribucijskega omrežja še vedno več kot 32.000 km vodov nadzemnih. Da bi povečali robustnost srednjenapetostnega hrbteničnega omrežja, ki je pomembno za oskrbo transformatorskih postaj, je potrebno poenostaviti tudi postopke.

Slovenska energetika, ki je po oceni WEC rangirana kot deseta na svetu, je pred pomembnimi izzivi. Napačne odločitve, bi lahko pahnile prebivalstvo v energetsko revščino, gospodarstvo v stagnacijo, okolje pa v degradacijo. Vprašanja, ki se ob tem pojavljajo, zahtevajo temeljit premislek: kam bodo naše odločitve pripeljale Slovenijo v prihodnosti? Stališča in namere akterjev v slovenskem političnem prostoru so zelo pomembna. Akademija distribucije Elektro Maribor v sodelovanju z BK TV zato vljudno vabi predstavnike političnih strank na

posvet Elektroenergetika v programih političnih strank.

Vabimo vas, da predstavite stališča vaše stranke do vprašanj, ki so pomembna za razvoj in oskrbo prebivalstva in gospodarstva Slovenije z električno energijo v prihodnje: trajnostni razvoj; prehod v nizkoogljično družbo in vloga elektroenergetike v teh procesih; pomen zanesljivih, robustnih in naprednih elektroenergetskih omrežij; Energetski koncept Slovenije; energetska zakonodaja in podzakonski akti; sprejemljivost virov električne energije, ki bi naj nadomestili sedanje večje proizvodne objekte, ki bodo prenehali z obratovanjem; uporabnike električne energije prihodnosti, njihova pričakovanja in potrebe. Zlasti vas vabimo, da predstavite, na čem bo temeljila vaša politika na področju elektroenergetike oziroma oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo ter katere ukrepe, pomembne za elektroenergetiko, nameravate predlagati po volitvah.
Posvet bo potekal

v ponedeljek, 28. maja 2018 ob 10:00 uri
v prostorih Akademije distribucije Elektro Maribor,
Majcigerjeva ulica 23, Maribor.

Prosimo, da sporočite ime in priimek predstavnika, ki bo predstavil in zastopal stališča vaše stranke, najkasneje do četrtka, 24. maja 2018, na naslov: pr.sluzba@elektro-maribor.si. Posvet bo delno ali v celoti sneman, fotografiran in predvajan na BK TV ter na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorjev. Na posvet so povabljeni tudi drugi mediji.
Vljudno vas vabimo, da se posveta udeležite.

Z odličnim spoštovanjem!