Posvet: Energetski koncept Slovenije – dokument v razgrnitvi

Maribor, 23. februar 2018 – Na včerajšnjem posvetu z naslovom Energetski koncept Slovenije – dokument v razgrnitvi, ki ga je pripravila Akademija distribucije Elektro Maribor, so na okrogli mizi sodelovali predstavniki Elektra Maribor, HSE, Energetike Maribor, CIGRE – CIRED, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Greenpeaca, Alpe Adria Green in Sindikata SDE. Posveta so se udeležili tudi predstavniki več drugih okoljskih organizacij ter predstavniki medijev.

 

Akademija distribucije Elektro Maribor je tako sklenila krog posvetov o Energetskem konceptu Slovenije (EKS), ki smo ga začeli s posvetom 25.8.2017 in nadaljevali s posvetom 4.1.2018. Tokratno srečanje je bilo posvečeno februarski verziji besedila Energetskega koncepta Slovenije, strategije energetske politike do leta 2030 (in vizije do leta 2050), ki je v javni obravnavi ob okoljskem poročilu.
Na posvetu v okviru Akademije distribucije so sodelavci Elektra Maribor predstavili pregled tovrstnih strateških dokumentov dveh sosednjih držav, Avstrije in Italije. Predstavili so tudi natančni tematski pregled upoštevanja do sedaj podanih pripomb s strani slovenske distribucije električne energije. Ugotovljeno je bilo, da sta bili skoraj dve tretjini do sedaj pripravljenih pripomb in predlogov deloma ali v celoti upoštevani. Na posvetu so bili v razpravi podani še nekateri dodatni predlogi. V sklopu Akademije distribucije bomo predloge za dopolnitev EKS posredovali pristojnemu ministrstvu.
###
Ministrstvo za infrastrukturo je 1. februarja obvestilo javnost o javni razgrnitvi  osnutka EKS in okoljskega poročila. Tako je mogoče prepoznati tudi vse do sedaj sprejete predloge oziroma pripombe.  Gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki do 2. 3. 2018. V tem času ima javnost pravico podati pripombe na EKS in okoljsko poročilo.
Ministrstvo za infrastrukturo je 19. januarja 2018, po zaključku javne obravnave Energetskega koncepta Slovenije (EKS), objavilo seznam vseh prejetih pripomb zainteresirane javnosti. Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb, ki jih je podalo skoraj 40 različnih pripombodajalcev.