Posvet: Energetski koncept Slovenije – dokument v razgrnitvi

Spoštovani!

Vljudno Vas vabimo na
Posvet: Energetski koncept Slovenije – dokument v razgrnitvi,
ki bo potekal v četrtek, 22. 2. 2018, ob 11:00 uri
v prostorih družbe Elektro Maribor (dvorana 2. nadstropje), Vetrinjska ulica 2, Maribor.

V družbi Elektro Maribor želimo skleniti krog posvetov o Energetskem konceptu Slovenije (EKS) s srečanjem, posvečenim osnutku EKS, ki je v javni razgrnitvi.


Ministrstvo za infrastrukturo je 19. januarja 2018, po zaključku javne obravnave Energetskega koncepta Slovenije (EKS) objavilo seznam vseh prejetih pripomb zainteresirane javnosti. Evidentiranih je skupno preko 400 pripomb, ki jih je podalo skoraj 40 različnih pripombodajalcev.


Ministrstvo za infrastrukturo je 1. februarja obvestilo javnost o javni razgrnitvi osnutka EKS in okoljskega poročila. Tako je mogoče prepoznati končno vsebino EKS, vključno z vsemi do sedaj sprejetimi predlogi oziroma pripombami. Gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki do 2. 3. 2018. V tem času ima javnost pravico podati pripombe na EKS in okoljsko poročilo.


Zaradi pomena Energetskega koncepta za trajnostni razvoj in zaradi odgovornosti stroke pripravljamo v Akademiji distribucije Elektro Maribor zaključni posvet o aktualni verziji EKS, ki je v javni razgrnitvi, kot nadaljevanje dveh predhodnih posvetov, ki smo jih na to temo že organizirali (avgust 2017 in januar 2018).


Energetski koncept lahko pomembno vpliva na prihodnost energetike v Sloveniji. Aktivni udeleženci posveta bodo komentirali vsebino dokumenta ter predvsem ocenili pomen sprejetih in morebitnih nesprejetih pripomb iz dosedanje razprave. Ali smo lahko zadovoljni z dokumentom? Je vsebina dovolj konkretna z jasno zapisanimi cilji? Ali dokument postavlja izzive in priložnosti za regijo, družbe, inštitucije? Na vsa ta in podobna vprašanja želimo odgovoriti na posvetu.


GOVORCI
Govorci na posvetu so strokovnjaki iz področja energetike, okoljevarstva in predstavniki inštitucij, na katerih delovanje Energetski koncept pomembno vpliva in prihodnost energetike pomembno sooblikujejo.


Vljudno vabljeni.

______________________________________________________________________________________

UDELEŽENCI OKROGLE MIZE

  • Agencija za energijo

  • Elektro Maribor

  • Holding slovenskih elektrarn

  • Energetika Maribor

  • SODO

  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  • Zveza ekoloških gibanj Slovenije

  • Sindikat dejavnosti energetike Slovenije

 

PROGRAM POSVETA

 
10:45 - 11:00 Sprejem udeležencev posveta
11:00 - 11:20 Uvodna predstavitev
11:20 - 11:50 Analiza gradiva EKS, predstavnik Elektro Maribor
11:50 - 12:20 Uvodne besede udeležencev okrogle mize
12:20 - 13:00 Okrogla miza in vsebinski sklopi, vodi mag. Peter Kaube
13:00 - 13:15 Razprava s prisotnimi
13:15 - 13:25 Sklepna misel in zaključek posveta

PRIJAVA
Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi organizacije pa je potrebna prijava. Prijava in dodatne informacije: peter.kaube@elektro-maribor.si.