Predstavitev merilnega vozila za kabelske meritve

V zadnjih letih družba v okviru prizadevanj za povečevanje robustnosti povečuje delež podzemnih kablovodov, ki jih je na nizko in srednjenapetostnem nivoju že več kot 8 tisoč km. Povečevanje deleža in obsega kablovodov zahteva tudi bolj sofisticirano merilno opremo, da bi lahko zagotovili čim boljšo preventivo, diagnostiko in čim hitrejše odpravljanje morebitnih okvar.Družba Elektro Maribor za uporabnike na svojem oskrbnem območju obratuje, vzdržuje in razvija več kot 16 tisoč km elektrodistribucijskega omrežja.

V zadnjih letih družba v okviru prizadevanj za povečevanje robustnosti povečuje delež podzemnih kablovodov, ki jih je na nizko in srednjenapetostnem nivoju že več kot 8 tisoč km. Povečevanje deleža in obsega kablovodov zahteva tudi bolj sofisticirano merilno opremo, da bi lahko zagotovili čim boljšo preventivo, diagnostiko in čim hitrejše odpravljanje morebitnih okvar.

Družba Elektro Maribor je danes predstavila novo tehnološko pridobitev, najsodobnejšo merilno vozilo, ki omogoča izvajanje meritev na kablovodih za distribucijo električne energije. Z meritvami na kablovodih se družba ukvarja že več kot tri desetletja. Z novim merilnim vozilom je omogočena diagnostika stanja kablov. Z različnimi metodami se ugotavlja kondicija kabla in njegova preostala življenjska doba.

Novo merilno vozilo je prvo v takšni konfiguraciji v lasti družbe Elektro Maribor. Zaradi mase, ki je nekaj manjša kot 3,5 t, je omogočen dostop do sicer težje dostopnih mest. V merilnem vozilu je kompletna merilna oprema za trifazni sistem. Poleg osnovnih meritev, ki jih je omogočalo že predhodno merilno vozilo, lahko sedaj izvajamo še diagnostiko kablov do srednjenapetostnega nivoja 20 kV. Sistem je zasnovan na sodobni strojni opremi v kombinaciji s celovito programsko opremo, ki jo je možno programsko dograjevati, odvisno od najnovejših dognanj v merilni tehniki in stanja standardizacije.

Sedaj ima družba Elektro Maribor na v operativi voljo dve merilni vozili. Eno je namenjeno samo za preizkuse in iskanje okvar, najnovejše pa ima enake funkcije kot prvo, z dodatno zmožnostjo diagnostike kablov. Tretje, najstarejše merilno vozilo, pa bo namenjeno za potrebe usposabljanja v okviru Akademije distribucije.