Pregled omrežja in odprava napak

Maribor, 25.1.2023 – Danes sodelavci nadaljujejo s pregledom in popravilom omrežja, da bi vzpostavili normalno oskrbo z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo.

Velika količina novozapadlega snega in dežja, ki je povzročila padce dreves, je v preteklih dveh dneh povzročila poškodbe na elektro distribucijskem omrežju Elektra Maribor.

Preteklo noč je kljub trudu vseh sodelavcev ostalo brez napajanja z električno energijo okrog 750 odjemalcev, in sicer na območju Ruškega in Ribniškega Pohorja ter na Kozjaku na območju Kaple, Gradišča in Duha ter Makol.

Danes sodelavci nadaljujejo s popravilom omrežja, da bi vzpostavili normalno oskrbo z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo. Zato se lahko danes in v naslednjih dneh še pričakujejo prekinitve oskrbe z električno energijo.

Opozorilo: Vodniki na najbolj kritičnih delih omrežja so še vedno povešeni, kar nekaj omrežja je sedaj tudi na tleh. Odjemalce opozarjamo, da naj se vodnikov ne dotikajo, ker je to lahko izredno nevarno.