Prekmurje: Izboljšali smo napajanje Copekovega mlina z električno energijo

Skupaj z Občino Velika Polana, ki je investitor, izboljšujemo kakovost napajanja z električno energijo znanega objekta Copekov mlin. V letošnjem letu bo objekt tudi prizorišče snemanja večjega televizijskega projekta.
Objekt je po nizkonapetostnem omrežju napajan iz transformatorske postaje Mala Polana. Zaključni del omrežja, v dolžini 860 m, ki je v prostozračni  izvedbi, smo nadomestili z kabelskim izvodom v zemeljski izvedbi. Za izboljšanje napetostnih razmer bo na koncu trase vgrajen še napetostni stabilizator, ki bo montiran na betonskem drogu.
Investicija bo zaključena predvidoma še ta mesec.