Pripombe družbe Elektro Maribor na predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je 6.8.2018 v ponovni postopek javne obravnave posredovalo predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS). V predpisanem roku je družba Elektro Maribor 7.9.2018 posredovala pripombe in predloge dopolnitev.

Pripombe na predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije
Preglednica podanih pripomb

Energetsko politiko Energetski zakon EZ-1 opredeljuje kot izvajanje ukrepov, določenih tudi z osnovnim razvojnim dokumentom, energetskim konceptom (EKS), nacionalnim energetskim programom.

Ključno je, da se z EKS na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 in okvirno za 40 let.

Nobena država si ne more privoščiti energetske politike, ki bi prebivalstvo pahnila v energetsko revščino, gospodarstvo v stagnacijo, okolje pa v degradacijo. Energetika, še posebej elektroenergetika, je tako pred velikimi izzivi.

Pomen in vloga distribucije električne energije se z vse aktivnejšo vlogo uporabnika, vključno z vedno večjim deležem mrežno integriranih naprav in virov, pomembno spreminja. Potrebni bodo veliki napori, da bi omogočili prehod v nizkoogljično družbo. Slovenska elektrodistribucija se pomena tega izziva vsekakor zaveda.