Priznanja najboljšim dijakom 2021/2022

Priznanja so dijakom podelili ravnatelji treh srednjih šol, in sicer: ga. Irena Srša, ravnateljica   Srednje Elektro in računalniške šole Maribor,  g. Rajko Fajt, ravnatelj Šolskega centra Ptuj, g. Rajko Palatin, predstavnik Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti ter ga. Tatjana Vogrinec Burgar, g. Silvo Ropoša in g. Uroš Kolarič, predstavniki družbe Elektro Maribor d.d..

 Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bronasti znak in nagrado v višini 100 €.

Jože Hebar, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tej priložnosti povedal: «S srednjimi šolami, ki izobražujejo tehnični kader, družba Elektro Maribor sodeluje že več let. Ob tem dijakom tudi nudimo opravljanje prakse. S tem jim omogočimo, da povežejo teoretična znanja, ki so jih pridobili v šoli, s prakso. Družba Elektro Maribor si prizadeva širiti energetsko odličnost pri svojem delovanju. Zavedamo se, da je potrebno vložiti veliko truda v uspehe in odlične dosežke, ki so jih dijaki dosegli v času svojega šolanja, zato najboljše med njimi, iz srednjih elektro šol na našem oskrbnem območju, tudi nagrajujemo. Iskrene čestitke vsem nagrajencem za njihove uspehe. Želimo jim veliko uspeha tudi pri nadaljnjih izzivih.«

Ga. Irena Srša, ravnateljica Srednje elektro in računalniške šole v Mariboru, je ob tem povedala: »Elektro Maribor je v šolskem letu 2021/2022 podelil nagrade za inovativnost na strokovnem področju in odlične dosežke v izobraževanju trem najboljšim dijakom SERŠ-a, in sicer Gašperju Lukmanu, Tevžu Beškovniku in Reneju Potočniku. Vsi trije so dijaki zaključnega letnika programa tehnik računalništva in elektrotehnike. Letošnji naj dijaki niso samo uspešni promotorji elektrotehnike in računalništva, temveč tudi družbeno odgovorni mladi ljudje. Svoje znanje nameravajo nadgrajevati na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. V SERŠ-u ugotavljamo, da postanejo naši najboljši dijaki tudi kasneje v življenju na nekem področju zelo uspešni in odgovorni ljudje.«

Rajko Fajt, ravnatelj Šolskega centra Ptuj, je bo tem povedal: »Izobraževanje je temelj prihodnosti. Tako kot se gospodarstvo spoprijema s preprekami na poti uspešnosti, morajo tudi šole preskočiti marsikatero oviro, da bi postale uspešne in kakovostne, da bi gospodarstvu nekega dne ponudile strokovnjake, kakršne si želijo in potrebujejo. Meje v napredku postavljamo sami, ko ne znamo ali nočemo znati, ker se bojimo informacij in tehnologije, ki nas z vsakim dnem silijo v novo učenje. V času, v katerem živimo, so področja elektrotehnike,  računalništva in mehatronike, postala izrednega pomena. Prihodnost poklicev za katere izobražujemo je zelo svetla. Jasno je, da bomo potrebovali strokovnjake, ki bodo na različnih ravneh (tako s triletno šolo in veliko praktičnega znanja, kot s štiriletno šolo in več teoretičnih znanj)  obvladovali ta področja. Nenehnih sprememb se zavedamo tudi na ptujski Elektro in računalniški šoli, zaradi česar stremimo k stalnim izboljšavam prilagojenim potrebam okolja in gospodarstva. Strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja moramo biti, ne le aktivni sokreatorji družbenega življenja, temveč tudi gospodarskega razvoja na lokalnem in državnem razvoju. Pedagoški proces je usmerjen k dijaku, procesnemu učenju ter razvijanju celovite poklicne usposobljenosti, razvijanju samostojnosti in prevzemanju odgovornosti za njegovo ravnanje. A v tem procesu vloga šole oz. učitelja ne zadoščata v celoti.  Prenova programov je prinesla pozitivne spremembe - predvsem na področju povezovanja z gospodarstvom. Ptujska elektro šola že od vpisa prve generacije v šolskem letu 1983/84 tesno sodeluje z družbo Elektro Maribor, ki še vedno dokazuje, da je pripravljeno sodelovati z izobraževalnimi institucijami, jim svetovati in izkušnje, kako s trdim delom uspeti, prenašati na dijake - njihove potencialne sodelavce. Vsako sodelovanje pomeni nove začetke in nove izzive. Gradili bomo na znanju in izkušnjah že znanega in doseženega. Ne podajamo se v neznano - sledimo korak za korakom začrtani viziji. Ob pregledu dela gledamo naprej.«

Obrazložitev:

Naj dijaki Srednje Elektro in računalniške šole Maribor:

Najboljši dijak in prejemnik zlatega znaka odličnosti je Gašper Lukman, je prejel zlati znak odličnosti za dosežke pri izobraževanju in obšolskih dejavnostih. Njegovo najmočnejše področje je nedvomno robotika in ekipno 3. in 4. mesto na tekmovanju Robocup 2021 na Slovaškem. , poleg tega pa še računalništvo in informatika. Z inovacijskim predlogom je sodeloval na tekmovanju Mladi za napredek Maribora in osvojil 2. mesto oz. bronasto priznanje, sodeloval pa je tudi v projektu Erasmus+. V letu 2022 je svoje uspehe nadgradil, dosegel je tri najvišja priznanja v tekmovanjih iz robotike, in sicer tri prva mesta na državnih tekmovanjih, in se tako uvrstil v ekipo , ki bo julija zastopala šolo na svetovnem tekmovanju na Tajskem.

Srebrni znak odličnosti je prejel Tevž Beškovnik, prav tako dijak 4. letnika Tehnika računalništva, tudi on odličnjak in vzoren v medsebojnih odnosih je leta 2021 je dosegel 2. mesto na tekmovanju v razvoju spletnih aplikacij. Vrsto uspehov pa je nanizal v zadnjem letu šolanja. Dosegel je tri prva mesta na državnih tekmovanjih iz robotike in se uvrstil v ekipo, ki bo šolo zastopala na Tajskem.

Bronasti znak odličnosti je prejel Rene Potočnik, dijak 4. letnika programa elektrotehnike. Letos je SERŠ zastopal na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol in osvojil 1. mesto v elektrotehniki. Je tudi aktiven športnik. Skupaj z ekipo je dosegel 2. mesto na področnem prvenstvu v dvoranski odbojki in s tem uvrstitev na državno raven ter 3. mesto na področnem tekmovanju v odbojki na mivki. Odlične rezultate dosega v odbojki tudi na zunajšolskih tekmovanjih in v šahu. 

Naj dijaki Šolskega centra Ptuj:

Tim Kosec je pri strokovnih predmetih, predvsem pri elektroniki in mikrokrmilnikih, pokazal izjemno znanje in spretnost pri izdelavi vezij, izjemno uspešen je bil tudi pri pripravi četrte izpitne enote na poklicni maturi. Samostojno je izvedel celoten razvoj izdelka, od ideje, načrtovanja, do obdelave tiskanin ter izdelave programske opreme prototipnega vezja. Risanje in izvedba 3D plastičnih ohišij in sestavljanje ter preizkus končnega izdelka so pokazali veliko mero spretnosti in znanja. Za uspešno delujoč zelo zahteven izdelek po lastnih načrtih z naslovom »Krmilnik svetlobnih efektov za prireditve« je dobil odlično oceno. Bil je uspešen tudi na tekmovanjih. Udeležil se je tekmovanja elektro šol Slovenije v Mariboru, kjer je dosegel 10. mesto, uspešen je bil tudi na tekmovanju mobilnih robotov v Slovenski robo ligi. S svojo nalogo je sodeloval tudi pri natečaju projekta HTE d.o.o. »Hudi talenti elektronike 2022«, kjer se je z nalogo uvrstil med prvih pet.

Matjaž Vaupotič je bil vsa leta odličen, uspešen in vzoren dijak, ki je bil izjemno aktiven pri šolskih dejavnostih. Njegovo splošno in strokovno znanje je na zelo visoki ravni, kar ni dokazoval le z odličnim učnim uspehom skozi vsa štiri leta, ampak tudi z uspehi na različnih področjih izven šole. Dosegal je vidne dosežke pri razvoju in oblikovanju računalniških iger, v načrtovanju in razvoju namiznih, mobilnih in spletnih aplikacij ter v načrtovanju baz podatkov in spletnih strani. Poleg strokovnega znanja ga odlikujejo tudi osebnostne kvalitete, saj ima spoštljiv odnos do učiteljev in delavcev šole ter vzoren odnos do dela. Je dober prijatelj in sošolec, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč. Izven šole je zelo aktiven v lokalni skupnosti, kjer se ukvarja z grafičnim oblikovanjem in animacijo.

Nejc Strelec je bil v času poklicnega izobraževanja pri šolskem delu prizadeven, imel je pozitiven in odgovoren odnos do šolskega dela, naloge je opravljal vestno in marljivo.  Pri delu je natančen, pri pouku je pokazal veliko mero zanimanja, sodeloval je s smiselnimi vprašanji, dodatno raziskoval tematiko, njegovi zapiski so vzorni.  Odnos do sošolcev in učiteljev je spoštljiv, prijazen, obvlada komunikacijske veščine dobrih medsebojnih odnosov s sošolci, skratka je dijak, ki je lahko svojim vrstnikom vzornik. Nejc ima široko strokovno znanje, ki ga zna tudi praktično uporabljati.  Sodeloval je v ekipi, ki je dosegla 5. mesto na državnem tekmovanju elektro in računalniških šol v Mariboru, na temo zagona trifaznega asinhronskega motorja z možnostjo menjave smeri vrtenja, izvedeno s krmilnikom EASY 512-AC-RC. 

Naj dijaki Srednje poklicne in tehniške šole v Murski Soboti so:

Benjamin Rajner

Benjamin je bil odličen dijak v vseh štirih letih izobraževanja na SPTŠ Murska Sobota v programu elektrotehnik. V tem šolskem letu je dosegel izjemen uspeh na državnem tekmovanju elektro šol v Mariboru, kjer je v kategoriji elektrotehnik postal državni podprvak v znanju avtomatizacije hidropostaje. Udeleževal se je tudi tekmovanj iz matematike, bil je član šolske ekipe na tekmovanju iz energetike “Mladi genialci”, v tekmovanju “Poliglot” iz angleščine pa je osvojil bronasto priznanje. Še posebno je izkazoval svojo nadarjenost in delavnost pri praktičnem pouku elektrotehnike, kjer je poleg številnih izdelkov za zaključni izdelek izdelal svojo robotsko roko.  Benjamin je bil zelo aktiven tudi v oddelčni skupnosti, zaradi svoje nesebične pomoči pa še posebej cenjen med svojimi sošolci.

Aljaž Serec

Aljaž je v šolskem letu 2021/2022 zaključil izobraževanje v programu elektrikar. Vsa tri leta izobraževanja je zaključil z odličnim uspehom. Bil je vzoren dijak, motiviran za delo na vseh področjih. Skozi celo izobraževanje je bil vodja oddelčne skupnosti, se udeleževal sestankov dijaške skupnosti, kot pravi vodja pa je k sodelovanju pri pouku in ostalih dejavnostih spodbujal tudi sošolce. Letos se je udeležil tekmovanja iz matematike, kjer je prejel bronasto priznanje. Aljaž je lep uspeh dosegel tudi na državnem tekmovanju elektro šol v Mariboru v kategoriji elektrikar, kjer je osvojil odlično 4. mesto v znanju ožičenja krmilne električne omarice.

Patrik Lisjak

Patrik je bil odličen dijak v vseh štirih letih izobraževanja na SPTŠ Murska Sobota v programu elektrotehnik. Tekmoval je na tekmovanjih iz matematike, bil je član šolske ekipe na tekmovanju iz energetike “Mladi genialci”, na Cankarjevih tekmovanjih pa je osvojil tri bronasta priznanja in eno srebrno priznanje. V teh štirih letih izobraževanja je izjemen pečat pustil v šolski glasbeni skupini, s katero je nastopal na vseh proslavah in dogodkih naše šole. Svoje veselje do glasbe in pridobljeno znanje elektrotehnike je združil v zaključnem izdelku, ko je izdelal svoj lasten ojačevalec.