Priznanja najboljšim dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota

Murska Sobota, 8. 7. 2020 – Elektro Maribor tudi letos že deveto leto zapored podeljuje nagrade za odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom srednjih elektro šol na svojem oskrbnem območju. Znani so letošnji najboljši dijaki Srednje poklicne in tehniške šole (SPTŠ) Murska Sobota, elektro programi. To so Denis Mencigar, Tadej Krenos in Grega Bedič.

Elektro Maribor in Srednja poklicna in tehniška šola (SPTŠ) Murska Sobota sta tudi v šolskem letu 2019/2020 podelili nagrade za inovativnost na strokovnem področju in odlične dosežke v izobraževanju trem najboljšim dijakom SPTŠ, elektro programi, in sicer Denisu Mencigarju, Tadeju Krenosu in Gregi Bediču.

Priznanja so dijakom podelili g. Ludvik Sukič, ravnatelj SPTŠ, g. Marjan Kuzma, učitelj aktiva elektrotehnike, in g. Rajko Palatin, učitelj aktiva elektrotehnike.

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bronasti znak in nagrado v višini 100 €. Dijake je izbrala šola na podlagi njihovih dosežkov.

Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, meni: »Zaposleni v Elektru Maribor strmimo k odličnosti v poslovanju družbe, odličnosti v svojem delovanju in okolju. Pomena kakovostne, stabilne oskrbe prebivalstva, gospodarstva in drugih družbenih sistemov z električno energijo se lahko praktično zavedamo tudi v aktualnih razmerah.

V Elektru Maribor se zavedamo pomena učenja, izobraževanja in prenosa dobrih praks. Del tega uresničujemo znotraj Akademije distribucije, del pa z rednim sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami. S srednjimi elektro šolami na našem oskrbnem območju tako tudi letos nagrajujemo najboljše dijake.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Za popotnico v nadaljnjem izobraževanju pa naj bo naša želja, da z odličnostjo v izobraževanju in delu nadaljujejo še naprej. Šoli, s katero smo vzpostavili partnerstvo, dijake pa je na poti do vseh doseženih uspehov vzpodbujala, pa želimo uspešno delo v izzivov polnih razmerah.«

Rajko Palatin, učitelj aktiva elektrotehnike na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota je ob tem povedal: »Povezovanje dijakov s podjetji v lokalnem okolju pomembno vpliva na razvoj njihovih kompetenc in vrednot v času šolanja. Elektro Maribor je eno izmed teh podjetij, ki z našo Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota že vrsto let sodeluje skozi številne projekte v obojestransko zadovoljstvo in širšo družbeno korist.

V imenu učiteljev aktiva elektrotehnike na SPTŠ-ju čestitam dijakom za osvojena priznanja, hkrati pa se zahvaljujem podjetju Elektro Maribor, ki s to podelitvijo potrjuje odličnost našim dijakom na področju elektrotehnike, nenazadnje pa tak dogodek predstavlja lepo promocijo izbiri poklicev v elektrotehniki nasploh.«  

***

 

NAGRAJENCI:

 

Zlati znak: Denis Mencigar

Denis je odličen dijak v celotnem obdobju izobraževanja v programu elektrotehnik na SPTŠ Murska Sobota. Sedaj obiskuje četrti letnik. Z veseljem je tekmoval na regijskih in državnih srečanjih v matematiki in dosegal zavidljive rezultate, potrjene s srebrnimi in z bronastimi priznanji. Elektrotehnika ga je zelo prevzela, kar je dokazal z lepimi izdelki pri pouku strokovno teoretičnih predmetov kakor tudi pri vajah oz. praktičnem pouku. Pri četrtem maturitetnem predmetu je samostojno izdelal zelo uporabno vozilo na električni pogon. Denis je zelo priljubljen med sošolci, saj jim je vedno pripravljen pomagati pri reševanju učnih problemov.

Srebrni znak: Tadej Krenos

Tadej ima odličen uspeh v vseh letnikih šolanja v programu elektrikar. Izstopa s svojim pozitivnim odnosom do pouka in predvsem motiviranostjo pri delu v šolski delavnici. Bil je vodja oddelčne skupnosti, njen predstavnik v dijaški skupnosti ter član ekipe naše šole za državno tekmovanje elektro šol Slovenije. Pohvala podjetja Blisk Montaža iz Murske Sobote za njegovo strokovnost in odnos pri opravljanju obveznega praktičnega usposabljanja je, poleg ostalega njegovega sodelovanja pri raznih šolskih dejavnostih, najboljša promocija naše šole in poklica elektrikar nasploh.       

Bronasti znak: Grega Bedič

Grega je dijak četrtega letnika v programu elektrotehnik na SPTŠ Murska Sobota. Vsa štiri leta izobraževanja ima odličen uspeh. Po naravi je miren in skromen dijak, a zelo prevzet z izzivi na področju elektrotehnike. Dokazoval se je z inovativnimi in kvalitetnimi izdelki, ki jih je predvideval načrt izobraževanja. Rad je pomagal sošolcem pri reševanju zapletenih nalog. Sodeloval je na tekmovanjih iz matematike in logike in dosegal zavidljive rezultate. Za maturitetni izdelek je naredil zanimivo maketo inteligentne instalacije, kjer se je izkazal tudi v programerskih sposobnostih.