Prva električna luč na Slovenskem

Na današnji dan, pred 136-imi leti, je v Mariboru zasvetila prva električna luč na Slovenskem.V Mariboru je dan ali dva pred 4. aprilom 1883 zasvetila prva električna luč na Slovenskem. Elektrotehniški strokovnjaki temu pomembnemu dogodku pripisujejo še prav poseben pomen, saj gre za prvo ugotovljeno tehnično uporabo električne energije na slovenskem ozemlju oziroma za začetek elektrifikacije Slovenije.  

V obeležitev tega za Slovenijo pomembnega razvojnega dogodka slovenska elektrodistribucijska podjetja, na pobudo Elektro Maribor, organizirajo strateško konferenco distribucije. Letos poteka konferenca pod naslovom DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA, NOSILEC PREHODA V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO 3. aprila v Rogaški Slatini. 

Časnik Marburger Zeitung je 4. aprila 1883 poročal, da je mariborski podjetnik Karl Scherbaum v svojih poslovnih in stanovanjskih prostorih ter na Grajskem trgu v Mariboru parnemu stroju dodal Siemensov dinamo in električno napeljavo s 36. Edisonovimi žarnicami na žarilno nitko. Tako je v poslovnih prostorih na Grajskem trgu, prvič v Mariboru, Sloveniji in v tem delu Evrope, zasvetila električna žarnica.  

V delu Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva (Janez Hrovatin et al., Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2007, str. 20–21, ISBN 978-961-6187-39-8) temu pomembnemu dogodku pripisujejo poseben pomen, saj gre za prvo ugotovljeno tehnično uporabo električne energije na slovenskem ozemlju oziroma za začetek elektrifikacije Slovenije. 

Še nekaj zgodovinskih mejnikov v zvezi z elektrifikacijo: 

·         Leta 1900 se je pričela, na podlagi podeljene koncesije Mestne občine Maribor, dobava električne energije enosmerne napetosti obrtnikom in podjetju, kar pomeni začetek javne službe distribucije električne energije enosmerne napetosti v Mariboru. 

·         Leta 1914 je bila podpisana pogodba s Štajersko električno družbo. V okviru Mestne občine Maribor so organizirali posebno službo za gradnjo električnega omrežja, kar pomeni začetek izgradnje omrežja za distribucijo električne energije izmenične napetosti v Mariboru. 

·         Leta 1917 je Mestna občina Maribor nastavila prvega direktorja Mestnega električnega podjetja Maribor (nem. Städtische Elektrizitäts Unternehmung Marburg), kar pomeni začetek delovanja podjetja, predhodnika Elektro Maribor. 

·         Leta 1920 je v Mariboru začela distribucija električne energije izmenične napetosti iz hidroelektrarne Fala, kar pomeni začetek javne službe distribucije električne energije izmenične napetosti v Mariboru. 

·         Leta 1951 je bilo ustanovljeno podjetje z imenom Elektro Maribor.  

Elektrifikacija je imela velik pomen za prebivalstvo in gospodarstvo. Tako je bilo nekoč in je tudi danes. Zaradi pomena prehoda v nizkoogljično družbo, pa bo tako tudi v prihodnje. Elektrodistribucijska omrežja namreč predstavljajo infrastrukturo trajnostnega razvoja. Od jakosti, robustnosti in naprednosti elektrodistribucijskih omrežij je odvisna spodobnost prehoda v nizkoogljično družbo. Družba Elektro Maribor si prav za to tudi sistematično prizadeva.  

V desetletnem obdobju od leta 2009 do 2018 je družba realizirala 249 milijonov evrov investicijskih vlaganj. Zaradi potreb uporabnikov in načel trajnostnega razvoja pa družba v naslednjem desetletnem obdobju od leta 2019 do 2028 načrtuje investicijska vlaganja v višini 304 milijonov evrov po osnovni oziroma v višini 405,6 milijonov evrov po razširjeni razvojni investicijski varianti. Več o tem: (http://www.elektro-maribor.si/index.php/novice/1081-oskrba-z-elektricno-energijo-in-investicije).