Ptuj: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Ptuj, 26.7. 2023 – Elektro Maribor je danes na Ptuju nadaljeval cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe. Na Ptuju  sta donacijo prejeli lokalni humanitarni organizaciji, ki bosta sredstva namenili najbolj ranljivim.

Družba Elektro Maribor letos že dvanajstič s humanitarnimi organizacijami, ki delujejo na oskrbnem območju družbe, pomaga najbolj ranljivim posameznikom in družinam.

Letošnji cikel pomoči nadaljuje na Ptuju z dvema donacijama, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama Rdečemu križu - Območnemu združenju Ptuj  in Dekanijski Karitas Ptuj.

Mladen Žmavcar, direktor Območne enote Ptuj, Elektro Maribor, je pri tem povedal: »Elektro Maribor sodeluje s humanitarnimi organizacijami na področju Ptuja. Za odjemalce se trudimo izvajati zanesljivo distribucijo električne energije. Družba s svojo dejavnostjo je zelo vpeta v svoje lokalno okolje, s čemer smo zavezani, da v svojem okolju pomagamo  in sodelujemo z vsemi akterji. . Podpora humanitarnim organizacijam je tako eden izmed načinov kako se povezujemo s skupnostmi, kjer zaposleni živimo in delujemo.«

Predstavnika organizacij, ki sta prejeli donaciji, sta o odločitvi o porabi sredstev pojasnila:

Ga. Marjana Cafuta, zastopnica Območnega združenja Rdečega križa Ptuj: »Najprej se zahvaljujemo za vašo podporo in smo veseli, da ste prepoznali stiske ljudi in ste že več let pripravljeni pomagati ranljivim skupinam. Donirana sredstva bomo namenili predvsem za poravnavo stroškov za zdravstveno letovanje otrok. Nekaj sredstev bomo namenili tudi nakupu šolskih potrebščin tistim, ki nimajo dovolj sredstev za ta namen. Vsako leto je več prosilcev za naše pakete. Zato smo vseh sredstev, ki jih dobimo zelo veseli, saj lahko le tako pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo.«

G. Janez Rožman, vodja Župnijske Karitas Gornja Radgona: »Humanitarne in druge organizacije v okolju se povezujemo in sodelujemo. Skupaj pomagamo ljudem v stiski in z roko v roki skušamo opraviti naše poslanstvo. Skrbi nas, da se vedno več zaposlenih ljudi obrne tudi na nas, saj jim dohodki, ki jih s svojim delom zaslužijo, ne zadostujejo za dostojno življenje. Sredstva, ki ste nam  jih donirali, bomo uporabili za nakup živil za prehranske pakete,  nekaj sredstev bomo tudi namenili za poplačilo položnic. Zahvaljujemo se vam za donirana sredstva in da že veliko lete izkazujete skrb za ranljive skupine.«

In še naš skupen poziv: Pomagajte kadar lahko in koliko lahko. Skupaj gre lažje.