Razpis prostih delovnih mest

Elektro Maribor d.d. objavlja prosta delovna mesta:

 

ZA OBMOČJE  MARIBORA
Naziv delovnega mesta: POMOŽNI DELAVEC – 5 kandidatov
Pogoji za zasedbo  so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: ni pomembna
Naloge in vrste dela:
- opravljanje pomožnih del
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Želena funkcionalna znanja: 
- vozniški izpit B kategorije
Odgovornost za lastno delo:
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: delo je v celoti programirano
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2017, s poskusno dobo 1 meseca. Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, pošljejo v času razpisa – najkasneje do vključno 20.4.2017 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto  - POMOŽNI DELAVEC«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.


ZA OBMOČJE  LJUTOMERA
Naziv delovnega mesta: POMOŽNI DELAVEC – 9 kandidatov
Pogoji za zasedbo  so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: ni pomembna
Naloge in vrste dela:
- opravljanje pomožnih del
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Želena funkcionalna znanja: 
- vozniški izpit B kategorije
Odgovornost za lastno delo:
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: delo je v celoti programirano
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost za delo v skupini


Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2017, s poskusno dobo 1 meseca. Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, pošljejo v času razpisa – najkasneje do vključno 20.4.2017 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto  - POMOŽNI DELAVEC«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.


ZA OBMOČJE  SLOVENSKE BISTRICE
Naziv delovnega mesta: POMOŽNI DELAVEC – 2 kandidata
Pogoji za zasedbo  so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: ni pomembna
Naloge in vrste dela:
- opravljanje pomožnih del
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Želena funkcionalna znanja: 
- vozniški izpit B kategorije
Odgovornost za lastno delo:
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: delo je v celoti programirano
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost za delo v skupini


Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2017, s poskusno dobo 1 meseca. Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, pošljejo v času razpisa – najkasneje do vključno 20.4.2017 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto  - POMOŽNI DELAVEC«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE  LJUTOMERA
Naziv delovnega mesta: GRADBENI DELAVEC – 4 kandidati
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: gradbena
Naloge in vrste dela:
- opravljanje gradbenih del
- planiranje gradbenega materiala
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- poznavanje gradbenih predpisov
- poznavanje predpisov iz varstva pri delu
- vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: 
- Izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Zahtevane delovne izkušnje: gradbeništvo  12 mesecev
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena gradbena dela
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – programiranost: delo je pretežno programirano
Umski napor:  manj zahtevni    -  stiki:  občasno
Psihofizične zahteve:
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost za delo na varovani višini
- sposobnost razlikovanja barv

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2017, s poskusno dobo 1 meseca. Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, pošljejo v času razpisa – najkasneje do vključno 20.4.2017 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto  - GRADBENI DELAVEC«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE MARIBORA - uprava
Naziv delovnega mesta: SAMOSTOJNI REFERENT ZA ODJEMALCE  –  1 kandidat
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/1 ali višja
Smer strokovne izobrazbe: elektro, ekonomska
Zahtevana funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva, vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
Zahtevane delovne izkušnje: služba za uporabnike – 12 mesecev
Naloge in vrste dela:
- nadziranje izvajanja obračuna (uporaba OM in el.en.) in ukrepanje v primeru odstopanj
- zagotavljanje podatkov za obračun omrežnine in oskrb SODO
- posredovanje informacij ter reševanje reklamacij in pritožb odjemalcev
- sklepanje pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja
- izvajanje procesa priključevanja uporabnikov
- izvajanje procesa izterjave
- vodenje evidenc o odjemalcih
- pripravljanje poročil
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
- pravilnost posredovanih podatkov in informacij
- kakovostno in pravočasno izvršen obračun in izterjava
- pravilnost sklenjenih pogodb
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor - delo je delno programirano;  stiki: zahtevni – pogosti
Psihofizične zahteve:
- organizacijske sposobnosti
- osebna urejenost
- komunikativnost
- natančnost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa - najkasneje do vključno 20.4.2017 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – SAMOSTOJNI REFERENT ZA ODJEMALCE».
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem  roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE MARIBORA - OE Maribor z okolico
Naziv delovnega mesta: REFERENT ZA ODJEMALCE  –  2 kandidata
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: V. ali višja
Smer strokovne izobrazbe:  elektro, ekonomska
Zahtevana funkcionalna znanja: - osnovno znanje računalništva 
Želena funkcionalna znanja: - aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika
- vozniški izpit B kategorije
Zahtevane delovne izkušnje: - služba za uporabnike - 12 mesecev
Naloge in vrste dela:
- zagotavljanje podatkov za obračun omrežnine in oskrb SODO
- posredovanje informacij ter reševanje reklamacij in pritožb odjemalcev
- sklepanje pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja
- izvajanje procesa izterjave
- izvajanje procesa priključevanja uporabnikov
- vodenje evidenc o odjemalcih
- opravljanje administrativnih del
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega.
Odgovornost za lastno delo:
- pravilnost posredovanih podatkov in informacij
- pravočasno izvršena izterjava
- pravilnost sklenjenih pogodb
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: - zahtevni; stiki: stalno
Psihofizične zahteve:
- osebna urejenost
- komunikativnost
- natančnost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa - najkasneje do vključno 20.4.2017 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – REFERENT ZA ODJEMALCE».
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

 

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2017, s poskusno dobo 1 meseca.