Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/2017

Elektro Maribor, Energija plus in Univerza v Mariboru smo pripravili razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2016/2017. Z razpisom želimo nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, ker se zavedamo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.
Študenti se lahko prijavijo na razpis od objave razpisa do 25. aprila 2017. Več o pogojih in prijavi najdete v Razpisu.

Razpis