Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018

Elektro Maribor, Energija plus in Univerza v Mariboru smo pripravili razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018. Z razpisom želimo nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se zavedamo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.
Študenti se lahko prijavijo na razpis od objave razpisa do 7. maja 2018. Več o pogojih in prijavi najdete v Razpisu.

Razpis

Obrazec - prijava na razpis