Razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2018/2019

ELEKTRO MARIBOR d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska ulica, 2000 Maribor objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2018/2019

za dijake 2., 3.in 4. letnika Srednje elektro-računalniške šole Maribor.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2017/2018)
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje do 3.7.2018.
Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.
Razpis za 1. letnike bo objavljen v mesecu septembru 2018.


ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2018/2019

za dijake 2., 3. in 4. letnika Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2017/2018),
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje do 3.7.2018.
Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.
Razpis za 1. letnike bo objavljen v mesecu septembru 2018.


ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2018/2019

za dijake 2., 3. in 4. letnika Šolskega centra Ptuj, Elektro in računalniške šole.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2017/2018),
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje do 3.7.2018.
Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.
Razpis za 1. letnike bo objavljen v mesecu septembru 2018.