Razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za študijsko leto 2016/2017

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2016/2017 za študente Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- povprečna ocena
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu
- potrdilo o opravljenih izpitih (študijsko leto 2015/2016)
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšo povprečno oceno
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje od 7.4.2017 do 14.4.2017.

Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.