Razpis za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

lektro Maribor objavlja razpis za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2017/2018 za dijake Srednje elektro-računalniške šole Maribor, Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota in Elektro in računalniške šole Šolskega centra Ptuj.

 

Kriterija pri izbiri kandidatov:

- učni uspeh kandidata - prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,

- elektro stroka.

 

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:

- potrdilo o vpisu,

- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017),

- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

 

Vloge pošljite na naslov:

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD« najkasneje do 21.9.2017.

 

Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.

 

 

 

Elektro Maribor objavlja razpis za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za študijsko leto 2016/2017 za študente Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- povprečna ocena - prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšo povprečno oceno,
- elektro stroka.

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- potrdilo o opravljenih izpitih (študijsko leto 2016/2017),
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi,

Vloge pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD« najkasneje do 21.9.2017.

Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.