Razpis za praktično usposabljanje

Razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2017/2018

ELEKTRO MARIBOR d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska ulica, 2000 Maribor objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2017/2018 za dijake in študente:

Srednje elektro-računalniške šole Maribor

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017)
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi

Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017), 
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

Šolskega centra Ptuj, Elektro in računalniške šole

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2016/2017),
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- povprečna ocena
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu
- potrdilo o opravljenih izpitih (študijsko leto 2016/2017)
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšo povprečno oceno
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi

 

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD« najkasneje  do 4.8.2017.
Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.