Razpis za prosta delovna mesta

Družba Elektro Maribor d.d. objavlja prosta delovna mesta:

  

ZA OBMOČJE MARIBORA

Naziv delovnega mesta: POMOŽNI DELAVEC – 10 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: smer ni pomembna
Naloge in vrste dela:
- opravljanje pomožnih del
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Želena funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Odgovornost za lastno delo:
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: delo je v celoti programirano
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost za delo v skupini

Naziv delovnega mesta: VOZNIK STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe : elektro, druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- opravljanje voženj
- upravljanje z avtodvigali
- opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
- urejanje delovnega okolja
- upravljanje gradbene mehanizacije
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B, C, E in G kategorije
- izpit za upravljavca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
- monterska dela
- izpit za upravljavca gradbene mehanizacije
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljanje vožnje
- kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
- vzdrževanje vozil in mehanizacije
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: programiranost - delo je pretežno programirano; stiki - manj zahtevno-občasno
Psihofizične zahteve:
- sposobnost razlikovanja barv
- splošna fizična pripravljenost

Naziv delovnega mesta: KOVINAR – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: strojna
Naloge in vrste dela:
- izdelovanje kovinskih izdelkov in konstrukcij
- opravljanje ključavničarskih del
- vodenje evidenc
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje vzdrževalnih del na delovnih sredstvih in orodjih
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- izpit za varilca
Želena funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
- izpit za viličarista
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena ključavničarska dela
- kakovostno in pravočasno izdelane konstrukcije
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: delo je pretežno programirano; stiki – zahtevni – občasni
Psihofizične zahteve:
- ročne spretnosti
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost razlikovanja barv
- sposobnost za delo na varovani višini
- sposobnost za delo v skupini

Naziv delovnega mesta: MONTER STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Naloge in vrste dela:
- opravljanje monterskih del
- upravljanje gradbene mehanizacije
- upravljanje z avtodvigali
- opravljanje gradbenih del
- izdelovanje poročil in vodenje evidenc
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B, C, E in G kategorije
- izpit za upravljalca gradbene mehanizacije
- izpit za upravljalca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
Zahtevane delovne izkušnje:
- monterska dela – 24 mesecev
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljanje monterskega dela
- kakovostno in pravočasno opravljeno delo z gradbeno mehanizacijo
- urejenost delovnega okolja
- vzdrževanost gradbene mehanizacije
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor- programiranost – delo je delno programirano; stiki – manj zahtevni – občasno
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- sposobnost razlikovanja barv
- splošna fizična pripravljenost

  

ZA OBMOČJE LJUTOMERA

Naziv delovnega mesta: POMOŽNI DELAVEC – 4 kandidati

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: smer ni pomembna
Naloge in vrste dela:
- opravljanje pomožnih del
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Želena funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Odgovornost za lastno delo:
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: delo je v celoti programirano
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost
- sposobnost za delo v skupini

  

ZA OBMOČJE SLOVENSKE BISTRICE

Naziv delovnega mesta: VOZNIK STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe : elektro, druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- opravljanje voženj
- upravljanje z avtodvigali
- opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
- urejanje delovnega okolja
- upravljanje gradbene mehanizacije
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B, C, E in G kategorije
- izpit za upravljalca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
- monterska dela
- izpit za upravljalca gradbene mehanizacije

Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljanje vožnje
- kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
- vzdrževanje vozil in mehanizacije
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: programiranost - delo je pretežno programirano; stiki - manj zahtevno-občasno
Psihofizične zahteve:
- sposobnost razlikovanja barv
- splošna fizična pripravljenost

  

ZA OBMOČJE MURSKE SOBOTE

Naziv delovnega mesta: VOZNIK STROJNIK – 1 kandidat


Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe : elektro, druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- opravljanje voženj
- upravljanje z avtodvigali
- opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
- urejanje delovnega okolja
- upravljanje gradbene mehanizacije
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B, C, E in G kategorije
- izpit za upravljalca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
- monterska dela
- izpit za upravljalca gradbene mehanizacije
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljanje vožnje
- kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
- vzdrževanje vozil in mehanizacije
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor: programiranost - delo je pretežno programirano; stiki - manj zahtevno-občasno

Psihofizične zahteve:
- sposobnost razlikovanja barv
- splošna fizična pripravljenost

 

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdilom o zaključeni izobrazbi in potrdili o zahtevanih funkcionalnih znanjih ter navedbo, za katero območje se prijavljajo, pošljejo v času razpisa, in sicer od 17.2.2017 do vključno 21.2.2017 v Kadrovsko službo, Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom 'razpis za prosto delovno mesto' in navedbo delovnega mesta, na katero se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.