Razpis za prosto delovno mesto: referent za splošne zadeve

Družba Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, objavlja razpis za prosto delovno mesto:
»REFERENT ZA SPLOŠNE ZADEVE (m/ž)«, za Območje Maribora.


Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

Stopnja strokovne izobrazbe: V. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: ekonomska, poslovna, druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, osnovno znanje računalništva

Naloge in vrste dela:
- opravljanje administrativnih del
- vodenje evidenc in arhiviranje
- koordinacija opravil v zvezi z obrambo in zaščito
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- ažurnost in točnost evidenc
- korekten odnos do strank
- obrambne zadeve
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor – stiki: - manj zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- organizacijske sposobnosti
- osebna urejenost
- komunikativnost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas, 12 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa, in sicer najkasneje do vključno 16.10.2017, na naslov Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto REFERENT ZA SPLOŠNE ZADEVE«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.