Razpis za prosto delovno mesto: samostojni finančno-računovodski referent

Družba Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, objavlja razpis za prosti delovni mesti:

»SAMOSTOJNI FINANČNO-RAČUNOVODSKI REFERENT (m/ž)«, 2 kandidata za Območje Maribora.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

Stopnja strokovne izobrazbe: VI/1. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Ekonomska
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, osnovno znanje računalništva
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poglobljeno znanje računalništva
Zahtevane delovne izkušnje: finančno računovodsko področje - 12 mesecev

Naloge in vrste dela:
-planiranje in spremljanje denarnih tokov
-izdelovanje finančno-računovodskih analiz
-vodenje in koordiniranje finančno-računovodskih evidenc
-pripravljanje finančno-računovodskih poročil
-sodelovanje v postopkih izterjav, poravnav in izvršb
-sodelovanje pri izdelavi letnega gospodarskega načrta
-sodelovanje pri pripravljanju ponudb in pogodb
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-kakovostno in pravočasno izdelani plani
-kakovostno in pravočasno pripravljena poročila in analize
-kakovostno in pravočasno pripravljene evidence
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor – stiki: - zahtevni občasno

Psihofizične zahteve:
-komunikativnost
-natančnost
-sposobnost analitičnega mišljenja
-osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 15.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto SAMOSTOJNO FINANČNO-RAČUNOVODSKI REFERENT«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.