Redna seja skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Sporočilo za javnost                              

Kontakt: pr.sluzba@elektro-maribor.si

 

Redna seja skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

 

Maribor, 16. 8. 2021  – Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 16. avgusta  2021 sestali na 27. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 83,59  % osnovnega kapitala družbe.

Skupščina je sprejela dopolnitve in spremembe statuta delniške družbe, ki se med drugim nanašajo na dopolnitev dejavnosti družbe, uskladitev statuta z zakonom o gospodarskih družbah, natančnejšo opredelitev pravil izvedbe elektronske skupščine.

Skupščina je z dnem 31. 8. 2021 odpoklicala tri dosedanje člane nadzornega sveta ter imenovala tri nove člane predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 1. 9. 2021. Novi člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev, so: Jože Hebar, Tomaž Orešič in mag. Drago Štefe.