Regionalni posvet (nadaljevanje): Energetski koncept Slovenije

Elektro Maribor Akademija distribucije organizira nadaljevanje avgustovskega posveta o Energetskem konceptu Slovenije. V okviru javne obravnave bomo pripravili strokovno razpravo o predlogu dokumenta Energetskega koncepta Slovenije, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. 
Posvet je priložnost tako za predlagatelja, da predstavi temeljne značilnosti aktualne verzije Energetskega koncepta Slovenije, kot tudi za strokovno javnost, da predstavi morebitne predloge in pripombe v zvezi z aktualno verzijo Energetskega koncepta Slovenije na osnovi strokovnega dialoga.

Zaradi omejitve je potrebna predhodna prijava na posvet.

Datum in lokacija posveta: 4. 1. 2018, ob 11.00 uri , v prostorih Akademije distribucije, Majcigerjeva ulica 23, v Mariboru.

Prijava: darja.lapov@elektro-maribor.si ali peter.kaube@elektro-maribor.si