Rekonstruirali smo nizkonapetostno omrežje na Ptuju

Na Ptuju smo rekonstruirali nizkonapetostno prostozračno omrežje, Rogoznica 2-Obrtniška ulica, izvoda Natašina pot in Anželova ulica. Dotrajano prostozračno omrežje smo rekonstruirali z zemeljskimi  kabelskimi vodi.

Z izvedbo investicije smo pričeli v novembru preteklega leta. Trasa, kjer izvajamo investicijo, poteka v strnjenem naselju, kjer je prisotnih mnogo drugih komunalnih vodov kot so plin, vodovod in telefonija, zato je umeščanje vodov zahtevnejše. Do konca preteklega leta smo v celoti zaključili izvod Natašina pot in del Anželove ulice. Nadaljevanje del v Anželovi ulici in zaključek celotne investicije pa načrtujemo letos, v februarju.

Po zaključku investicije, ki jo izvajajo sodelavci naše Storitvene enote Maribor, bomo našim odjemalcem izboljšali kakovost in dobavo električne energije.

Načrtovana vrednost celotne investicije je 70.000 €