Rekonstruirali smo srednjenapetostni 20 kV daljnovod Studenice

Med Poljčanami in Studenicami smo rekonstruirali srednjenapetostni 20 kV daljnovod Studenice 1. Z obnovo tega povezovalnega daljnovoda smo dosegli večjo obratovalno zanesljivost in izboljšanje kakovosti dobavljene električne energije za odjemalce, ki se oskrbujejo iz desetih transformatorskih postaj.


Dela, ki so jih opravili sodelavci naše Storitvene enote Maribor, so potekala v februarju. Vrednost celotne investicije je 53.800 EUR.