Rekonstruiramo omrežje na daljnovodu Rogoznica – Desenci

Severozahodno od Ptuja, na dveh daljših odsekih 20 kV daljnovodu Rogoznica – Desenci, sektor Nova vas – Placar zamenjujemo gole vodnike z univerzalnim kablovodom v skupni dolžini 3.600 m. Zamenjali pa bomo tudi nekatera oporišča.

Investicijo izvajamo za izboljšanje kakovosti napajanja odjemalcev z električno energijo. Po zaključenih delih bo imelo tisoč odjemalcev izboljšano kakovost in dobavo električne energije.

Sodelavci naše Storitvene enote Maribor so z investicijo začeli v januarju s pripravo delovišča, v februarju izvajajo zamenjavo drogov in montažo kablovodov po odsekih. Z deli bomo zaključili predvidoma v marcu 2017.

Ob izvajanju del na 20 kV DV je vsak dan motena dobava električne energije nekaj manj kot 400-tim odjemalcem. Za čim manj tovrstnih prekinitev izvajamo vzporedno s to investicijo tudi zamenjavo drogov na pripadajočih odcepih tega daljnovoda. Dela na teh odcepih izvajajo gradbeno montažne skupine našega Nadzorništva Ptuj in Nadzorništva Majšperk.

Vrednost investicij, s katero pomembno povečujemo robustnost omrežja, je 170.000 €