Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja transformatorske postaje Stari Grad

Za zagotovitev ustreznih napetostnih razmer smo za naše odjemalce v celoti rekonstruirali obstoječe nizkonapetostno omrežje.

Nadzemno neizolirano nizkonapetostno omrežje smo nadomestili s kabliranjem. Obstoječe prostozračno nizkonapetostno omrežje smo demontirali. Del omrežja smo nadomestili s podzemnimi vodi. Pri preostalem nadzemnem delu omrežju smo zamenjali neizolirane vodnike z izoliranimi in nadomestili številna oporišča. Rekonstrukcijo s kabliranjem smo izvedli v skupni dolžini trase ca. 2.500 m.

Zamenjali smo tudi dotrajana oporišča na 20-kilovoltnih daljnovodih Globoko–Stranske Makole (d-483),  Zbelovo (d-094) in  Ješenca 1 (d-117).

Postavili smo transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV Ložnica 3.

Slika: TP 20/0,4 kV Stari Grad, rekonstrukcija NNO 230/400 V