Rekonstrukcija srednjenapetostnih celic v RTP Murska Sobota

Rekonstruirali smo srednjenapetostne celice v 110/20 in 20/35 kV razdelilno transformatorski postaji Murska Sobota.

Zaradi potrebe po povečanju števila izvodov smo porušili 6 celic v zidani izvedbi in jih nadomestili z 14 novimi, kovinsko oklopljenimi celicami. S tem je omogočena širitev srednjenapetostne kabelske mreže za potrebe prebivalstva in gospodarstva na področju Murske Sobote ter priklop energetsko napajalne postaje Murska Sobota za potrebe železnice.

Vsa gradbena dela pri rušitvi obstoječih celic in pripravi prostora za montažo nove opreme ter elektromontažna dela je izvedla gradbena ekipa naše Storitvene enote Ljutomer. Rekonstrukcija, s katero smo pričeli poleti 2016, je bila zaključena v februarju.

Vrednost investicije je 500.000 €.