Robustnost in naprednost omrežja v prvem polletju

Maribor, 16. 7. 2021 - V prvih šestih mesecih leta 2021 je družba Elektro Maribor povečala dolžino omrežja v distribucijskem sistemu za 40 km. Obseg omrežja se že približuje vrednosti 17 tisoč km. Zlasti zaradi povečanja obsega podzemnih srednje- in nizkonapetostnih vodov se je povečala robustnost omrežja in dosegla vrednost 73,2 %. Pomembno se je povečal tudi delež merilnih mest, ki so vključena v napredni sistem merjenja. Delež je dosegel vrednost 95,8 %. Vse navedene vrednosti so največje doslej.

 

Obseg distribucijskega omrežja v prvem polletju

Konec prvega polletja je dolžina distribucijskega omrežja Elektro Maribor dosegla skupaj 16.970 km, kar je največ doslej. V primerjavi s koncem leta 2020 je dolžina večja za 40 km.

 

Podzemnih vodov je bilo ob polletju 8.955 km oziroma 106 km več, kot ob koncu preteklega leta, nadzemnih vodov pa 7.952 km, oziroma 66 km manj, kot ob koncu minulega leta. Skupna dolžina podzemnih vodov je največja doslej, skupna dolžina nadzemnih vodov pa je najmanjša v minulih desetletjih.

Robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja v prvem polletju

Visokonapetostni vodi se praviloma gradijo v nadzemni izvedbi, novi srednjenapetostni in nizkonapetostni (SN in NN) vodi pa praviloma v podzemni ali nadzemni izolirani izvedbi. Delež podzemnih in nadzemnih izoliranih SN in NN vodov v vseh SN in NN vodih odraža robustnost omrežja.

V prvem polletju leta 2021 je družba Elektro Maribor povečala obseg SN in NN podzemnih vodov kar za 106 km na 8.946 km. Za 4 km je večji tudi obseg SN in NN nadzemnih izoliranih vodov, obseg SN in NN nadzemnih neizoliranih vodov pa je manjši za 66 km.

 

Družba Elektro Maribor sistematično povečuje robustnost omrežja v distribucijskem sistemu. Konec prvega polletja je robustnost prvič presegla mejo 73 %.

 

Naprednost omrežja v prvem polletju

Družba Elektro Maribor sistematično gradi napredna omrežja. Temeljni gradniki naprednih omrežij so napredni merilni sistemi.

Konec prvega polletja leta 2021 je delež uporabnikov, ki so vključeni v napredni merilni sistem (NMS) dosegel vrednost 95,8 %. Le še 4,2 % merilnih mest uporabnikov v distribucijskem sistemu Elektro Maribor še ni vključeno v NMS.

Konec leta 2021 bo delež v NMS nevključenih merilnih mest uporabnikov še bistveno manjši, kot ob polletju, saj družba sistematično povečuje obseg merilnih mest, vključenih v NMS.