SI-PASS za enostavnejši dostop do storitev na merilnem mestu

Slovenska elektrodistribucijska podjetja so v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in družbo Informatika naredila korak naprej k poenostavitvi storitev za uporabnike na merilnem mestu. Uporabniki, tako pravne kot fizične osebe, ki imajo odprt SI-PASS račun in pri prijavi vanj uporabljajo kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS, lahko odslej tako dostopajo tudi do storitev portala Moj elektro in ostalih portalov na Enotni vstopni točki nacionalnega podatkovnega vozlišča.

Portal Moj elektro med drugim omogoča dostop do merilnih in obračunskih podatkov električne energije na vseh merilnih mestih, kjer je registrirani uporabnik upravičen do vpogleda, ne glede na lokacijo merilnega mesta v Sloveniji. V okviru portala pa že vzpostavljajo tudi proces prijave storitev prilagajanja porabe ter oddajo spletnih vlog za priključitev in ostale storitve, podprte z elektronskim podpisovanjem dokumentov.

Tadej Šinkovec, skrbnik portala Moj elektro pri Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije, je ob tem povedal: »Uvedba storitve SI-PASS pospešuje digitalizacijo elektrodistribucijskih podjetji, saj bo univerzalnost avtentikacije s SI-PASS-om pomembno vplivala tudi na razvoj e-poslovanja z uporabniki. Ocenjujemo namreč, da veliko oviro pri uvajanju e-poslovanja predstavljajo tudi kompleksni avtentikacijski sistemi. Zdaj pa smo vzpostavili tudi možnost povezave e-Uprave s portalom Moj elektro. Uporabnik lahko do svojih podatkov v okviru e-Uprave in portala Moj elektro vstopa z enim računom.«

Na Ministrstvu za javno upravo so izrazili zadovoljstvo ob sklenitvi dogovora o uporabi državne avtentikacijske storitve SI-PASS za dostop do storitev, ki jih nudi portal Moj elektro. »Vesel sem, da je s tem navedeni portal postal eden izmed 52 spletnih portalov, ki nudijo svoje spletne storitve in pri tem za identifikacijo uporabljajo avtentikacijsko storitev SI-PASS,« je ob tem dejal direktor direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo Peter Grum.