Skupina HSE bogatejša za družbo Energija plus

Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta danes sklenili Pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi Energija plus d.o.o. S tem je HSE postal večinski, 51-odstotni lastnik družbe Energija plus d.o.o., ki je bila doslej del skupine Elektro Maribor. Energija plus je tako že dvanajsta družba skupine HSE v Sloveniji, obogatila pa jo je predvsem z dolgoletnimi izkušnjami na področju dejavnosti dobave električne energije in drugih energentov na maloprodajnem trgu ter portfeljem zvestih odjemalcev.

Skupina HSE, največji proizvajalec električne energije v Sloveniji, ima v Mariboru eno najuspešnejših družb v tem delu države: Dravske elektrarne Maribor (DEM) so namreč z osmimi velikimi in šestimi malimi hidroelektrarnami največji domači proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, v Mariboru pa ima sedež tudi naša inženiring družba HSE Invest.

Od današnjega dne skupino HSE v tem delu Slovenije zastopa tudi Energija plus. Družba je dobaviteljica električne energije in drugih energentov na območju Slovenije, aktivna pa je predvsem na področju dejavnosti nakupa in prodaje električne energije in zemeljskega plina ter pri proizvodnji toplotne energije za gospodinjstva in velike poslovne sisteme. Z vstopom v skupino HSE je Energija plus poleg ECE, ki se je skupini HSE pridružila oktobra 2021, postala že druga družba skupine HSE na področju prodaje električne energije končnim odjemalcem.

Družbe iz skupine HSE so družbi Energija plus iz lastnega proizvodnega portfelja že sedaj letno dobavljale več kot 1.000 GWh električne energije, povezava pa bo zagotovila bistveno bolj fleksibilne in konkurenčne produkte končnim odjemalcem. Dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, pojasnjuje: »Veselimo se nadaljnjega razvoja sodelovanja z družbo Energija plus. V regiji, kjer je že danes prisotnih več kot tristo sodelavk in sodelavcev skupine HSE, bo družba Energija Plus ne le okrepila našo prisotnost, ampak postala pomemben vezni člen med trgovalnimi aktivnostmi HSE na eni ter končnimi odjemalci električne energije na drugi strani. Nadejamo se udejanjanja številnih sinergijskih učinkov, tako pri optimizaciji stroškov poslovanja kot razvoju konkurenčnih energetskih storitev in produktov.«

Jože Hebar, predsednik uprave Elektra Maribor, pa pravi: »Vstop pomembnega strateškega partnerja v lastniško strukturo družbe Energija plus bo okrepil moč in stabilnost družbe na trgu in pripomogel k njenemu razvoju. Za uporabnike storitev Energije plus pa novo sodelovanje pomeni razvoj produktov, ki bodo na energetskem trgu konkurenčni in prilagojeni njihovim potrebam, hkrati pa napredni in takšni, ki sledijo smernicam in trendom v pri nas in v tujini. Elektro Maribor tudi ohranja 49 % lastniški delež v družbi.«

Postopek nakupa 51-odstotnega deleža Energije plus je trajal manj kot leto dni. Dne 7. julija 2021 je Agencija za varstvo konkurence Republike Slovenije prejela priglasitev koncentracije podjetij HSE in Energija plus. Dne 9. julija 2021 sta družbi podpisali  pogodbo o prodaji oziroma nakupu večinskega, 51-odstotnega lastniškega deleža družbe, dovoljenje za vstop HSE, vodilnega proizvajalca električne energije v državi, v družbo Energija Plus, pa je s pozitivno odločbo dne 18. maja 2022 odobrila Agencija za varstvo konkurence Republike Slovenije (AVK). Koncentracija pridobitve kontrole družbe HSE d. o. o. nad družbo Energija plus d. o. o. je, kot izhaja iz odločbe AVK, skladna s pravili konkurence.

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE in Odnosi z javnostmi Elektra Maribor

 

O Energiji plus

Podjetje Energija plus s celovito ponudbo sodobnih energetskih rešitev skrbi za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem izvaja ukrepe učinkovite rabe energije (URE), izkorišča obnovljive vire energije (OVE) in skrbi za sodobne energetske rešitve kot so sončne elektrarne in somooskrbni sistemi. S postavljanjem polnilnih mest za javno in zasebno rabo razvija področje e-mobilnosti. Prodaja trgovskega blaga predstavlja njihovo dopolnilno dejavnost, ki zaokrožuje ponudbo.

Z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev zadovoljuje spreminjajoče potrebe svojih poslovnih partnerjev, jim omogoča varno in udobno življenje, mobilnost ter uspešno poslovanje. Na ta način v podjetju krepijo pripadnost in prepoznavnost blagovne znamke.

Na fotografiji:

dr. Viktor Vračar, generalni direktor, HSE,

mag. Marko Štrigl, poslovni direktor, HSE,

Andrej Janša, namestnik predsednika nadzornega sveta, HSE,

Alan Perc, prokurist, Energija plus,

Bojan Horvat, direktor, Energija plus,

Uroš Podobnik, poslovni direktor, HSE,

Jože Hebar, predsednik uprave, Elektro Maribor,

Tomaž Orešič, namestnik predsednika nadzornega sveta, Elektro Maribor.