Slovenska Bistrica: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Slovenska Bistrica, 23. 8. 2023 – Elektro Maribor v Slovenski Bistrici nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe. Tudi v Slovenski Bistrici sta donacijo prejeli lokalni humanitarni organizaciji, ki bosta sredstva namenili predvsem za šolske potrebščine in pomoč starejšim.

Družba Elektro Maribor letos že dvanajstič s humanitarnimi organizacijami, ki delujejo na oskrbnem območju družbe, pomaga najbolj ranljivim posameznikom in družinam.

Letošnji cikel pomoči je družba pričela v Gornji Radgoni, nadaljevala na Ptuju in v Murski Soboti. Današnji donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, ki so jo podelili v Slovenski Bistrici, pa sta namenjeni Rdečemu križu Slovenije - Območnemu združenju Slovenska Bistrica in Župnijski Karitas Slovenska Bistrica.

Božidar Govedič, direktor Območne enote Slovenska Bistrica, Elektro Maribor, je ob tem povedal: »Havarije, katerim smo letos priča, so preizkus sodelovanja, pomoči sočloveku in solidarnosti. Še posebej zadnja, poplave, in posledično tudi zemeljski plazovi, so v delu naše države zahtevale velik davek. Pokazalo se je, da je v navedenih kriznih razmerah izjemno pomembna dobra organiziranost nevladnih organizacij, predvsem gasilcev in humanitarnih organizacij Rdečega križa in Karitasa ter upravljalcev kritične infrastrukture, med katere spadamo tudi družbe za distribucijo električne energije.

Ob nepredvidljivih vremenskih razmerah je fokus delovanja naše družbe usmerjen v izgradnjo robustne, napredne elektroenergetske infrastrukture, ki je temelj zelenega prehoda. V naslednjih letih bomo znatno povečali investicijska vlaganja v zmogljivo, odporno/robustno in digitalizirano omrežje, s čimer bomo omogočili uporabnikom večje sodelovanje v zelenem prehodu in hkrati omrežje naredili bolj odporno na vremenske vplive.«

Predstavniki organizacij, ki so prejele donacije, so o odločitvi o porabi sredstev pojasnili:

Ga. Marjana Sagadin, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica: »Jesen je čas, ko se razkrijejo stiske družin ob nakupu šolskih potrebščin, ki predstavljajo velik dodatni izdatek za socialno ogrožene – njim bomo namenili del donacije. Druga pomembna skupina ljudi, ki pa je pogosto prezrta, so starejši. Njim bomo z donacijo omogočili letovanje na morju – tako se bodo, večina po zelo dolgem času, lahko v drugačnem okolju družili in se nekoliko odmaknili od vsakodnevnih stisk.«

Ga. Mira Kresnik, vodja Župnijske Karitas Slovenska Bistrica: »Donacijo bomo namenili nakupu šolskih potrebščin za 45 otrok, katerim bomo potrebščine v prihodnjem tednu že razdelili. Del donacije gre tudi za letovanje otrok in razvažanje hrane po domovih ljudem, ki jo potrebujejo. Tretji del donacije pa bo namenjen plačilu položnic.«

 

In še naš skupen poziv: Pomagajte kadar lahko in koliko lahko. Skupaj gre lažje.