SODOKart: geografski prikaz možnih točk za priključevanje večjih proizvodnih naprav

Spletno aplikacijo SODOKart omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje, kar ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema.

Aplikacijo je družba SODO d. o. o. pripravila ob sodelovanju vseh petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. 

Za tehnične informacije sta na družbi SODO na voljo: 

- Tomaž Kožar, telefon: 08/20 01 732 in

- Andrej Špec, telefon: 08/20 01 715.

Več o aplikaciji in dostop do nje: https://sodo.si/sl/o-omrezju/sodokart