Sporočilo za lokalne skupnosti in civilno zaščito 25 07 2023

Močne nevihte z vetrom, ki so danes zajele severovzhodni del Slovenije, so na celotnem oskrbnem območju družbe Elektro Maribor povzročile okvare električnega omrežja.

Razmere so bile zelo hude in so še zmeraj, saj je bilo kar 44.000 odjemalcev brez oskrbe z električno energijo.

Na naši spletni strani sproti obveščamo, koliko odjemalcev je v danem trenutku brez napajanja z električno energijo - Elektro Maribor - Izpad 25.7.2023 (elektro-maribor.si).

S preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev  sodelavci skušajo  zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo.

Zaradi novih neurij, oteženega in nevarnega terena pri odpravi napak, bo večje število uporabnikov do nadaljnjega brez oskrbe z električno energijo.

Zavedamo se pomena zanesljive oskrbe z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo in vseh nevšečnosti, ki jih prekinitev napajanja z električno energijo prinese s seboj.

 

Uporabnike prosimo za razumevanje in prosimo, da ravnajo z napravami z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.