Stoletje elektrodistribucije v Mariboru

Letos praznujemo sto let, odkar je v Mariboru začela distribucija električne energije izmenične napetosti.

V Mariboru je sicer leta 1883 začela elektrifikacija Slovenije. Leta 1914 je mariborski mestni svet sprejel pogodbo s Štajersko električno družbo v Gradcu o dobavi električne energije. Pogodba je predvidevala, da bo mestna občina zgradila napeljavo in skrbela za prodajo. Mestna občina je zato ustanovila Mestno elektriško podjetje za elektrifikacijo mesta in distribucijo električne energije izmenične napetosti, ki je predhodnik podjetja in skupine Elektro Maribor.

Daljnovod iz Hidroelektrarne Fala, tedaj največje elektrarne v tem delu Evrope, ki je začela delovati 6. maja 1918, je bil 2. oktobra 1920 (v času vladnega komisarja dr. Josipa Leskovarja) povezan s srednjenapetostnim in nizkonapetostnim omrežjem, ki ga je zgradilo Mestno elektriško podjetje. Omrežje je obsegalo nadzemne vode, kablovode in transformatorske postaje. To predstavlja začetek distribucije električne energije izmenične napetosti v Mariboru in kasneje tudi v širši regiji.

Pričetek elektrodistribucije izmenične napetosti predstavlja tehnološki preboj in podlago za vzpon gospodarstva in blaginjo prebivalstva. Distribuirana električna energija izmenične napetosti je mestu in pokrajini omogočila razvoj javne razsvetljave, oskrbo stavb z električno energijo za vsakodnevne namene, v delavnicah in obratih pa uporabo električne energije kot primarni proizvodni vir ter tako pomembno vplivala na razvoj gospodarstva in dvig življenjske ravni prebivalstva.

Z zavzetostjo in odgovornostjo so generacije sodelavk in sodelavcev družbe Elektro Maribor in njenih predhodnic pomembno vplivale na razvoj javne razsvetljave, oskrbo stavb z električno energijo za vsakodnevne namene, v delavnicah in obratih pa uporabo električne energije kot primarni proizvodni vir.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor d.d. je povedal: »Elektrifikacija je bila gotovo eden od glavnih razvojnih vektorjev v 20. stoletju. Pomembno je vplivala na razvoj gospodarstva in na dvig življenjske ravni prebivalstva. Neprecenljivi sta strokovnost in odgovornost generacij sodelavk in sodelavcev družbe. Predanost zaposlenih izvajanju poslanstva družbe tudi v najtežjih terenskih, vremenskih in epidemioloških razmerah, v vojni in v miru, je zgled družbene odgovornosti, ki si zasluži pohvalo.

Električna energija, kot ena najžlahtnejših oblik energije, je in bo gotovo pomemben razvojni vektor tudi v 21. stoletju. V novi dobi elektrifikacije, decentralizacije in digitalizacije predstavlja elektrodistribucija infrastrukturo trajnostnega razvoja in prehoda v nizkoogljično družbo. Elektrifikacija je Mariboru in pokrajini omogočila dobre možnosti za razvoj.

Tako bo tudi v prihodnje. Zavedajoč se številnih izzivov, sprejemata družba Elektro Maribor d.d. in skupina Elektro Maribor svoj del odgovornosti za prihodnji razvoj v razmerah prehoda v nizkoogljično družbo. Soustvarjamo obsežne tehnološke spremembe, ki prinašajo tudi veliko novih priložnosti. Naš cilj je, da bodo v korist prebivalstva in gospodarstva ter družbenega in naravnega okolja.

Elektroenergetska podjetja v skupini Elektro Maribor izvajajo naloge, ki se nanašajo na zanesljivost, rednost, kakovost in ceno oskrbe z energijo napredne storitve ter na varovanje okolja, vključno z učinkovito rabo energije, energijo iz obnovljivih virov in varstvom podnebja. Tudi v prihodnje želimo prebivalstvu in gospodarstvu zagotavljati visokokakovostno električno energijo ter s tem zagotavljati visoko kakovost življenja in spodbujati gospodarski razvoj.«

Bojan Horvat, direktor Energija plus d.o.o. je povedal:« Prav v teh, specifičnih in težkih časih za kulturne ustanove in ustvarjalce se nam je zdelo pomembno, da v okviru danih zmožnosti priskočimo na pomoč. Kljub neugodni gospodarski situaciji, ki je tudi pri nas pustila posledice, smo se odločili za donacijo, ki jo je SNG v Mariboru namenilo prenovi razsvetljave prostorov v katerih se trenutno nahajamo in ostalih prostorih za obiskovalce. Na ta način bo SNG v prihodnje prihranilo do 10.000 € letno pri stroških za električno energijo.«

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor je povedal:« Čestitamo skupini Elektru Maribor ob visokem jubileju, stoletnici distribucije električne energije izmenične napetosti v Maribor. So skupina, ki deluje družbeno odgovorno, zato se jim še posebej zahvaljujemo, da so nam ob tej priložnosti donirali energetsko varčne sijalke za znamenite lestence v Kazinski dvorani in okoliških foyerjih našega gledališča. S tem bomo prihranili veliko energije in hkrati prispevali k zmanjševanju obremenitve okolja.»

Foto: M.Pigac