Strateška konferenca elektrodistribucije Slovenije 2019

Spoštovani,
 
Slovenska podjetja za distribucijo električne energije, ki so združena v  Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije, organizirajo tematski dogodek, Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije. Rdeča nit letošnjih razprav bo razvoj in dejavnost elektrodistribucijskih podjetij v prihodnosti, s poudarkom na rešitvah, ki bodo omogočile prehod v nizkoogljično družbo.
 
Govorci bodo predstavniki resornega ministrstva, regulatorja in upravljavca kapitalskih naložb (lastnika), predstavniki distribucij sosednjih držav in strokovnjaki, ki bodo predstavili trende na področju razvoja elektrodistribucije. Vse, ki vas tematika zanima, 
 
 
vljudno vabimo na peto
Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije 2019
z naslovom 
DISTRIBUCIJSKA OMREŽJA, NOSILEC PREHODA V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO,
ki bo potekala v sredo, 3. aprila 2019, od 9. ure dalje 
v Grand hotelu Rogaška Slatina v Rogaški Slatini.
 
 
Dogodek je aktualen tako v luči podnebnih sprememb, ki smo jim priča, kot tudi delovanja sistema distribucije električne energije ob napovedani rasti potreb po električni energiji, elektrifikaciji ogrevanja in prometa, vključevanju in upravljanju razpršenih virov in hranilnikov ter prilagajanju odjema in proizvodnje. 
 
Električna energija je zaradi svojih lastnosti energija prihodnosti. Nadomestila bo ostale vrste energentov, ki pri rabi sproščajo toplogredne pline in tako povzročajo podnebne spremembe. Elektroenergetski sistem bo tako doživel velike spremembe. Ključne spremembe pa se že danes dogajajo na distribucijskem omrežju. Poraba električne energije raste, razpršeni viri, ki jih je v distribucijskem omrežju potrebno upravljati, se vedno v večji meri vključujejo v distribucijsko omrežje. Trendi razvoja spodbujajo elektrifikacijo ogrevanja in prometa pri končnih uporabnikih. Politika stavi na hranilnike energije, prav tako bo prilagajanje odjema nujno potreben ukrep. Tudi primerna organiziranost področja distribucije električne energije in možnost izvajanja sistemskih storitev predstavljata pomembna ukrepa pri prilagajanju spremembam.
 
Namen konference je strokovni javnosti na osnovi sprejetega razvojnega načrta elektrodistribucijskega sistema predstaviti možnosti in aktivnosti distribucij na eni strani ter tveganja za njegovo nerealizacijo na drugi strani ob sočasnem vključevanju podnebnih sprememb in regulatorja.
 
Dogodek je namenjen ključnim odločevalcem in zainteresiranim javnostim v elektroenergetski panogi.
 
INFORMACIJE IN PRIJAVA:
Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna vaša e-prijava.
 
 
PRIJAVA
organizacije, vaše ime, priimek in e-kontakt ter si zagotovite svoje mesto na dogodku. Prijave sprejemamo do vključno 1. aprila 2019.
 
Dodatne informacije o dogodku in utrinke preteklih konferenc najdete na: www.giz-dee.si.
 
Veseli bomo vaše udeležbe!
 
Gospodarsko interesno združenje (GIZ) distribucije električne energije sestavljajo družbe:
 
Elektro Celje 
Elektro Gorenjska 
Elektro Ljubljana 
Elektro Maribor 
Elektro Primorska