Strokovni posvet: Energetsko svetovanje iz vidika elektrodistribucije

Maribor, 26. oktober 2017 – Na današnjem posvetu, ki ga je pred svetovnim dnevom varčevanja organizirala Akademija distribucije Elektro Maribor, so strokovnjaki družbe Elektro Maribor energetskim svetovalcem, ki delujejo v okviru energetskih svetovalnih pisarn, posredovali informacije o učinkoviti rabi in varčevanju z električno energijo, zmogljivostih naprednih tehnologij pametnih števcev, ter o problematiki vključevanja novih uporabnikov in virov v distribucijsko omrežje.

 

Na prvem srečanju strokovnjakov s področja distribucije električne energije in energetskega svetovanja, ki je potekalo v okviru Akademije distribucije Elektro Maribor so strokovnjaki Elektro Maribor številnim energetskim svetovalcem iz Severovzhodne Slovenije predstavili  stališča v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije, ki je pravkar v razpravi. Še posebej so se osredotočili na pomen infrastrukture trajnostnega razvoja, ki jo predstavlja distribucija električne energije ter pomen prožnosti proizvodnje in odjema, kar bo ob pametnih in robustnih sistemih ter napredni tarifni politiki ena od pomembnih značilnosti sodobne energetske politike.

 

Na območju Elektro Maribor je že 63 % uporabnikov vključenih v sistem naprednega merjenja električne energije in strokovnjaki Elektro Maribor so energetskim svetovalcem predstavili zmogljivosti in priložnosti, ki jih nove tehnologije ponujajo našim uporabnikom, ter projekte, ki jih v tej zvezi pripravlja družba. Na območju Elektro Maribor je tudi nadpovprečno število mrežno integriranih malih elektrarn, sončnih, hidro, elektrarn na biomaso in soproizvodenj, zato so strokovnjaki Elektro Maribor predstavili vplive tovrstnih proizvodnih virov in močnejših porabnikov, kot so toplotne črpalke, na elektrodistribucijsko omrežje in vplive nanj.

 

Z novimi tehnologijami, ki jih  pospešeno uvajamo na področju elektroenergetike, aktivno posegamo v področje trajnostnega razvoja, učinkovite rabe energije, prilagajanja odjema in proizvodnje ter mrežne integracije novih naprav. Zelo pomembno je, da so naši uporabniki seznanjeni z novostmi, spremembami in izboljšavami, ki nam jih prinašajo nove tehnologije. Elektrodistribucijsko podjetje posveča veliko pozornost neposredni komunikaciji z odjemalci, ki se lahko naročijo tudi na brezplačno individualno obveščanje o načrtovanih izklopih (več https://em-eracun.informatika.si/eRacun/prijava.jsf). Zaradi potreb naših uporabnikov pospešeno vlagamo v bolj robustna in napredna omrežja.

 

Energetsko svetovanje povezuje varčevanje z energijo na osnovi gradbene sanacije stavb in učinkovito rabo električne energije z vključitvijo novih tehnologij.  Osnovne podatke o rabi električne energije in na njihovi osnovi odločanje o varčevanju je mogoče pridobiti tudi z naprednim merjenjem električne energije.