Strokovni posvet o Omrežninskem aktu

Vabimo Vas na

strokovni posvet o dokumentu
Predlog Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in
metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Omrežninski akt).

Predlog Omrežninskega akta je objavila Agencija za energijo ter povabila predstavnike zainteresiranih javnosti, da posredujejo pripombe, predloge in dopolnitve do 15.5.2018.
Gradivo je objavljeno na spletni strani Agencije.

Omrežninski akt je dokument, ki vpliva na investicije in strošek električne energije v poslovni sliki podjetja, vpliva na račun električne energije za občane, na sposobnost prehoda v nizkoogljično družbo ter cilje sprejemljivosti oskrbe. Vsebina akta se navezuje na trajnostni, kakovostni in ekološki vidik energetike prihodnosti v državi Sloveniji.

Omrežninski akt se nanaša na določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje in obračun omrežnine za prenosni in distribucijski sistem, čezmerno prevzeto jalovo energijo
in za druge storitve ter za priključno moč. Omrežninski akt je izjemno pomemben najprej za uporabnike, prebivalstvo in gospodarstvo ter seveda tudi za družbe, ki opravljajo dejavnost elektrooperaterjev. Zaradi družbene odgovornosti stroke in pomena za javnost pripravlja Akademija distribucije strokovni posvet, na katerem želimo analizirati rezultate dosedanje ureditve, obseg in možne posledice predlaganih sprememb za uporabnike in elektrooperaterje ter skladnost s prizadevanji za trajnostni razvoj. Na posvetu želimo tudi predstaviti predloge za dopolnitve Omrežninskega akta.

Strokovni posvet bo
v ponedeljek, 7. maja 2018 z začetkom ob 10:45
na sedežu družbe Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor.

Zaradi pomena obravnavane tematike smo na posvet povabili predstavnike energetskih družb, uporabnikov, strokovnih in nevladnih organizacij in medijev.

PROGRAM

10:45 Sprejem udeležencev posveta
11:00 Pozdrav in uvodni nagovor, predsednik uprave Elektro Maribor
11:15 Uvodna predstavitev vsebine strokovnega posveta
11:30 Uvodne besede udeležencev
12:00 Okrogla miza in vsebinski sklopi, vodi mag. Peter Kaube
13:20 Razprava
13:25 Sklepna misel in zaključek posveta

Vljudno vabljeni!

Zaradi organizacije prosimo za potrditev vaše udeležbe na elektronski naslov: peter.kaube@elektro-maribor.si.