Strokovni posvet: Požarna varnost in kritična elektroenergetska infrastruktura

Maribor, 27. oktober 2017 – Na strokovnem srečanju 'Požarna varnost in kritična elektroenergetska infrastruktura', ki ga je z uvodnim govorom pospremila tudi ministrica za obrambo, ga Andreja Katič, so predstavniki pristojnih državnih institucij, gospodarskih družb in gasilskih organizacij izmenjali mnenja in predloge za izboljšanje koordiniranega delovanja lastnikov infrastrukture, upravljavcev omrežja in izvajalcev dejavnosti ter civilnih in državnih organov, inštitucij, ki skrbijo za varnost in ukrepanje v primeru nesreč večjih razsežnosti. Koordinirano delovanje in poznavanje je objektov je ključnega pomena za hitro prepoznavanje situacije in ukrepanje, kar zmanjšuje škodo ter ohranja varnost prebivalstva.

 

Posveta so se udeležili ministrica za obrambo ga. Andreja Katič, predstavniki gasilcev in Uprave za zaščito in reševanje, predstavniki družb za prenos in distribucijo električne energije ter predstavniki Agencije za energijo in družbe SODO.

 

Strokovni posvet je epilog aktivnosti, ki so ga v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedli predstavniki vseh petih območnih enot Elektra Maribor in gasilskih društev, ki so si skupaj podrobneje ogledali razdelilne transformatorske postaje na oskrbnem območju družbe Elektro Maribor in spoznali potencialne nevarnosti, ki bi se na teh objektih lahko zgodile v primeru večjih nesreč, požarov. 

 

Na posvetu je bilo izpostavljeno, da so nesreče in nevarni pojavi povezani in ne nastopajo ločeno. Kritična infrastruktura, kot je distribucijska elektroenergetska mreža, je izpostavljena podnebnim spremembam in vplivom. Primeri le-teh, ki so v zadnjih letih vse bolj pogosti in intenzivni, so: močni nalivi letošnjega septembra, orkanski vetrovi in uničujoče nevihte v poletnem času, požari in primer žledoloma iz leta 2014. Poseben primer so bile bombe iz 2. svetovne vojne v strugi reke Drave, ob trasi 110 kV kablovoda. Tovrstni dogodki zahtevajo še posebej usklajene pristope, sodelovanje, koordinacijo sistema zaščite in reševanja.

 

Obravnavali so predlog Zakona o kritični infrastrukturi, katerega namen je sistemsko urediti določitev kritične infrastrukture in njeno zaščito in napovedali sodelovanje na razpravi o Zakonu. Udeleženci so se strinjali tudi s predlogom, da se pripravi intervencijski načrt v primeru požara na elektrodistribucijski infrastrukturi in sodeluje pri pripravi Letnega načrta Uprave za zaščito in reševanje ter prouči in predlaga morebitne korekcije k Uredbi o zaščiti in reševanju. Pozdravili so predlog o nadaljevanju skupnih posvetov in usposabljanja vseh nivojih – posvetovalnih, strokovnih in terenskih.

 

###

 

Projekt ''Oktober – mesec požarne varnost'' izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo v okviru Ministrstva za obrambo. Zavedati se je treba, da je preventivno delovanje zelo pomembno v primeru malih in velikih elementarnih nesreč. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem se lahko prepreči marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjša njene posledice. Namen projekta je ozavestiti prebivalce, da ravnajo premišljeno in odgovorno, predvsem pa ugotoviti učinkovitost delovanja celotnega sistema zaščite v državi, vseh strokovnih, družbenih in  civilnih sil , ki prevzemajo pobudo  za odpravo posledic havarijskih razmer ter ponovno zagotavljajo pogoje varnega delovanja družbe.