Strokovno srečanje z dobavitelji elektrike

V prostorih družbe Elektro Maribor d.d. je 13. 2. 2017 potekalo strokovno srečanje z dobavitelji elektrike.

Na srečanju so elektrodistribucijska podjetja Elektro Celje d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d., Elektro Gorenjska d.d. in Elektro Primorska d.d. ter distribucijski operater SODO d.o.o. dobaviteljem elektrike predstavili podjetje Elektro Maribor d.d. in procese za odjemalca, v katerih sodelujejo dobavitelji elektrike, ter uskladitve procesov na tem področju. Na srečanju je potekala učinkovita razprava o izvajanju in izboljšanju procesov izvajanja sprememb za odjemalce.

Vsebina srečanja je na voljo na spletni strani družbe SODO.