Uporabniki in priključna moč v prvem polletju

Maribor, 15. 7. 2021 - V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor obseg merilnih mest uporabnikov povečal za 707 na 221.774, kar je največ doslej. Najbolj se povečuje obseg merilnih mest odjemalcev, ki so hkrati proizvajalci. V istem obdobju se je priključna moč proizvodnje povečala za 7 MW, priključna moč odjema pa kar za 22 MW.

 

Uporabniki v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor obseg merilnih mest uporabnikov povečal za 707 na 221.774, kar je največ doslej. Dinamika povečanja v prvem polletju leta 2021 je bila bistveno močnejša, kot v letu 2020, ko se je v celotnem letu obseg uporabnikov povečal za 1.162.

Obseg merilnih mest odjemalcev, ki se je zmanjševal po letu 2019, in sicer zaradi vedno večjega števila odjemalcev, ki so hkrati proizvajalci (samooskrbe), se je prvem polletju leta 2021 ponovno povečal, in sicer za 168. V celotnem letu 2020 se je sicer zmanjšal za 59. Konec prvega polletja 2021 je bilo tako v distribucijskem sistemu Elektro Maribor 217.140 merilnih mest odjemalcev, kar je za letom 2018 druga najvišja vrednost.

Obseg merilnih mest ostalih proizvajalcev se je v prvem polletju leta 2021 povečal za 7, kar je skoraj toliko, kot v celotnem letu 2020. Konec prvega polletja leta 2021 je bilo v distribucijskem sistemu Elektro Maribor 1.361 merilnih mest ostalih proizvajalcev.

Obseg merilnih mest odjemalcev, ki so hkrati proizvajalci in imajo samooskrbe (sončne elektrarne), se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor v prvem polletju leta 2021 povečal za 532. Dinamika je nekoliko manjša, kot v letu 2020, ko se je v celotnem letu obseg povečal za 1.213 merilnih mest, še vedno pa gre za strmo rast. Konec prvega polletja je bilo v distribucijskem sistemu že 3.273 odjemalcev, ki so hkrati proizvajalci.

 

Priključna moč odjema v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je v distribucijskem sistemu Elektro Maribor obseg priključne moči odjema povečal za 22 MW na 3.241 MW, kar je največ doslej.

Priključna moč gospodinjskega odjema se je v prvem polletju leta 2021 povečala za 12 MW na 2.210 MW, kar predstavlja približno podobno dinamiko kot v letu 2020, ko se je v celotnem letu priključna moč gospodinjskega odjema povečala za 25 MW.

Priključna moč poslovnega odjema pa se je v prvem polletju leta 2021 povečala za 10 MW na 1.031 MW, kar predstavlja bistveno močnejšo dinamiko, kot v letu 2020, ko se je v celotnem letu priključna moč poslovnega odjema povečala za 11 MW.

 

Priključna moč proizvodnje v prvem polletju

V prvih šestih mesecih leta 2021 se je za 7 MW povečala priključna moč proizvodnje v distribucijskem sistemu Elektro Maribor in dosegla vrednost 212 MW, kar je največ doslej.

Dinamika povečanja je nekoliko manjša kot v letu 2020, ko se je v celotnem letu priključna moč proizvodnje povečala za 20 MW.